ZZPRC Elektrowni Bełchatów

Strona główna
17 Kwietnia 2024
Środa
Imieniny obchodzą:
Anicet, Innocenty,
Innocenta, Jakub,
Józef, Klara,
Radociech, Robert,
Roberta, Rudolf,
Rudolfa, Rudolfina,
Stefan
Do końca roku zostało 259 dni.
Menu witryny
Strona główna
W Związku
W Elektrowni
W PGE i PGE GiEK
W Energetyce
Przegląd prasy
Płace
Kącik prawny
Władze Związku
Zasiłki statutowe
Prawo
O Nas
Przydatne linki
Nasze Galerie
Na wesoło
PZU Bolero
Administrator

Walne ZZPRC wybrało Władze na nową kadencję
Redaktor: Administrator   
17.06.2015.

12 czerwca 2015 r odbyło sę Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. Dokonano skwitowania dotychczasowych Władz Zwiaąku a także wyłoniono Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na nową kadencję. Skład Zarządu I Komisji Rewizyjnej zamieszczone są w zakładce "Władze Związku".

Obecnym Władzom przyjdzie działać w trudnym okresie restrukturyzacji PGE  i temu w dużej mierze poświęcone były dyskusje na WZD. Całodniowa dyskusja oprócz wyboru nowych władz służyła również próbie zdefiniowania największych obaw oraz oczekiwań Członków Związku.

 

Zmieniony ( 17.06.2015. )
 
Stanowisko w sprawie etatyzacji
Redaktor: Administrator   
11.06.2015.
STANOWISKO
Związków Zawodowych w/s projektu etatyzacji w Elektrowni Bełchatów

Związki Zawodowe działające w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów po zapoznaniu się z prowizorycznym projektem etatyzacji przedstawionym przez Dyrektora Oddziału na spotkaniach w dniach 01 i 03.06.2015 r. z ogromnym niepokojem odbierają propozycję zmniejszenia zatrudnienia w Elektrowni Bełchatów o 457 osób i likwidacje tylu miejsc pracy. Uważamy ją za bardzo niesprawiedliwą i wysoce nieodpowiedzialną.
Związki Zawodowe stoją na straży obrony praw pracowniczych, a obrona pracowników przed zwolnieniem z pracy jest najważniejszym celem, dlatego też wypełniając postanowienia ZUZP, Umowy Gwarancyjnej oraz zapisów porozumień z 16.07.2012 i 10.12.2013r r. kategorycznie sprzeciwiamy się przedstawionym propozycjom. kliknij aby przeczytać całość
Zmieniony ( 11.06.2015. )
 
Sąd wydał wyrok ws. odszkodowania za akcje
Redaktor: Administrator   
30.05.2015.

Skarb Państwa nie musi płacić odszkodowania akcjonariuszowi za straty poniesione przy zamianie akcji podczas konsolidacji grup energetycznych PGE, Tauron oraz Energa - orzekł w piątek Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Rozpatrywał on w piątek odwołanie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który uznał, że akcjonariuszowi spółek energetycznych nie należy się odszkodowanie za straty poniesione podczas konsolidacji.Sprawę wniosła spółka Socrates Investment.
Sąd apelacyjny uznał w piątek, że odszkodowanie w tej sprawie się nie należy. Wyrok jest prawomocny. Przysługuje od niego kasacja do Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Zmieniony ( 21.12.2016. )
 
Dialog społeczny - tak, ale nie przy wyłanianu Ubezpieczyciela w Elbeście...
Autor: Andrzzej nalepa   
26.05.2015.

W związku z licznymi telefonami Pracowników  do biura Związku, z pytaniami dotyczącymi  zmiany  firmy w ubezpieczeniu typu „P” informujemy, że  ZZPRC nie bierze odpowiedzialności za sposób wyłaniania firmy i za jakość proponowanego ubezpieczenia.

Ponieważ strona społeczna została pominięta w ww. procesie,  uważamy całą procedurę za nietransparentną.

Nie wiemy czy organizowany był przetag, zapytanie ofertowe, jakie firmy brały udział ani  nie mieliśmy możliwości wyjaśnienia naszych wątpliwości.

Zarówno określenie kryteriów jak i wyłonienie firmy oraz sposób wprowadzania nowej firmy budzi nasze zaniepokojenie tym większe , że koszty ubezpieczenia są w całości pokrywane przez Pracowników.

Zgadzając się z potrzebą poprawienia warunków  w ubezpieczeniu uważamy , że proces wyłaniania firmy powinien być poddany nadzorowi społecznemu, co miało dotychczas miejsce w tego typu działaniach.

Zmieniony ( 26.05.2015. )
 
Komunikat Zarządu ZZPRC Lista Delegatów na Walne Zebranie
Redaktor: Administrator   
12.05.2015.

Zakończyły sie wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów ZZPRC. Zamieszczamy listę Kolegów, którzy będą pełnić tą funkcję przez następną  kadencję, aby obejrzeć

  kliknij na link

Zmieniony ( 23.11.2017. )
 
Czy czeka nas rok bez podwyżek?
Autor: Andrzej Nalepa   
13.04.2015.
W dniu 12.02.2015 r. wszystkie  Związki Zawodowe działające w Elektrowni Bełchatów przekazały Pracodawcy wspólne stanowisko dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Elektrowni Bełchatów w roku 2015.
Pomimo kilku spotkań Związków Zawodowych z Pracodawcą nie osiągnięto porozumienia w tej materii.
W dniu dzisiejszym , tj. 13 kwietnia 2015 r.,  z inicjatywy Członka  Rady Nadzorczej – Pana Janusza  Roswaga dojdzie do spotkania Stron z jego udziałem.
Zmieniony ( 13.04.2015. )
 
Cena wykupu akcji PGE GiEK S.A
Redaktor: Administrator   
16.03.2015.

ImagePodana została cena wykupu akcji PGE GiEK S.A. od akcjonariuszy.

Ogłoszenie o jednostkowej cenie akcji PGE GiEK S.A. ustalonej przez biegłego dla procedury przymusowego wykupu akcji (art. 418 k.s.h.)

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032334, NIP: 7690502495 , kapitał zakładowy: 6 964 382 240 PLN (w pełni wpłacony), działając na podstawie art. 417 § 2 w zw. z art. 5 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, że zgodnie z wyceną sporządzoną przez biegłego wybranego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółki Akcyjnej uchwałą nr 4 z dnia 15.10.2014 r., tj. PwC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jednostkowa cena akcji PGE GiEK S.A. podlegających przymusowemu wykupowi wynosi 34,85 zł (słownie: trzydzieści cztery złote, osiemdziesiąt pięć groszy).

Zmieniony ( 16.03.2015. )
 
Mechanizm jest a porozumienia brak
Autor: Andrzej Nalepa   
22.02.2015.

ImageDo końca roku powinno być zawarte porozumienie o wzroście płac w elektrowni Bełchatów cyt. „Konsultacje powinny rozpocząć się najpóźniej po rozpoczęciu procesu planistycznego i powinny zakończyć się do końca roku poprzedzającego rok planistyczny”.  Porozumienia jak na razie brak a przecież cyt: „Konsultacje, o których mowa … powinny zakończyć się zawarciem porozumienia".

Strona społeczna przedstawiła 12 lutego 2015r jednolite stanowisko dotyczące ww. kwestii.  Dodajmy że  została wprowadzona w błąd informacją o ujemnej dynamice wskaźnika EBITDA GK PGE .

Według opublikowanych danych przez PGE S.A. dynamika EBITDA GK PGE jest jednak dodatnia.

Oczekiwanie na odpowiedź  Dyrekcji przedłuża się. Związki zawodowe  we wspólnym stanowisku wyraziły oczekiwanie wzrostu płac zasadniczych od lipca br. o kwotę mieszczącą sie w zakresie mechanizmu.

Przypominamy, że zgodnie z Umową Gwarancyjną Pracodawcy przysługuje prawo do jednostronnego wprowadzenia regulacji płacowych  tylko w przypadku braku jednolitego stanowiska związków zawodowych.

-Cytaty pochodzą z tekstu ZUZP opisującego mechanizm wzrostu wynagrodzeń stosowany od bieżącego roku w Elektrowni Bełchatów.

Zmieniony ( 23.02.2015. )
 
Informacja ZZPRC
Autor: Andrzej Nalepa   
18.02.2015.

ImageImage20 listopada ubiegłego roku Zarząd ZZPRC zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Bełchatowie o możliwości działania na szkodę Spółki PGE S.A. przez jej Radę Nadzorczą.  Zawiadomienie dotyczyło wypłaty dla Krzysztofa Kiliana, byłego Prezesa PGE S.A. z siedzibą w Warszawie  odprawy w wysokości 6,9 mln zł  w związku z jego rezygnacją ze stanowiska.
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie "o wszczęciu śledztwa w sprawie :nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A. w okresie od grudnia 2011r do listopada 2013r i wyrządzenia PGE S.A. szkody majątkowej wielkich rozmiarów".

kliknij aby zobaczyć całe pismo

Zmieniony ( 18.02.2015. )
 
Sytuacja w kraju dojrzewa do strajku generalnego?
Autor: Andrzej Nalepa   
03.02.2015.
W czwartek w Warszawie o godzinie 14:00 odbędzie się wspólna konferencja prasowa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność”.
Organizacje mogą podjąć decyzję o ogólnokrajowym strajku. Po spotkaniu zaplanowana jest wspólna konferencja prasowa, na której związki poinformują o szczegółach ustaleń i dalszych działaniach.

Zmieniony ( 05.02.2015. )
 
Nowy rok - "dialog" społeczny w PGE po staremu
Autor: Andrzej Nalepa   
01.02.2015.

Nowy rok i nowe problemy. Także w PGE. Hasło CUW (Centrum usług wspólnych ) zmobilizowało związki zawodowe do jednolitego wystąpienia z ostrą krytyką pomysłu Zarządu PGE S.A.

Konsekwencją było żądanie wycofania się  z pomysłu i wejście większości związków zawodowych w spór zbiorowy. Pomimo kwestionowania podstaw sporu Zarząd PGE rozpoczął rozmowy ze związkami, które przystąpiły o sporu.

Ponieważ stanowisko przeciwko tworzeniu CUW wyraziły wszystkie organizacje, rozmowy tylko z częścią z nich wcześniej czy później odbiją się władzom PGE czkawką.  Zaczynam podejrzewać , że konflikty społeczne to wybór sposobu prowadzenia „dialogu" społecznego w PGE.

Dodatkowo pojawiły się sygnały o możliwej dalszej konsolidacji sektora energetycznego. Jak widać lansowane przed kilku laty hasło „małe jest piękne” straciło na aktualności i zostaje zastąpione hasłem „duży może więcej”.

Wygaszanie niepokojów społecznych związanych z konsekwencjami polityki anty węglowej prowadzonej przez Rząd PO przyjmie najprawdopodobniej kierunek politycznego przymusu przejęcia części kopalń przez energetykę. Wątpię czy będą to posunięcia uzasadnione ekonomicznie.

 Skutki takiej polityki odczuje energetyka za jakiś czas - póki co do wyborów problem rozwiązano. Hura!

 

Zmieniony ( 05.02.2015. )
 
Narastający konflikt w PGE
Autor: Andrzej Nalepa   
15.01.2015.
ImageImage15 stycznia odbyło się spotkanie z  inicjatywy PGE GiEK S.A. przy udziale przedstawiciela PGE S.A. z  szefami Oddziałów PGE GIEK oraz spółek zależnych. Spotkanie poświęcone było narastającemu konfliktowi w grupie. Konflikt wywołany został działaniami Zarządu PGE S.A. będącymi w sprzeczności z podpisanymi Umowami społecznymi. Prowadzona polityka faktów dokonanych,  jaką PGE próbuje zastąpić dialog społeczny wywołała już sytuację konfliktową. I choć na dziś strona pracodawców nie uznaje sporów zbiorowych w kontekście Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie zmienia to faktycznego stanu konfliktu.
W dniu dzisiejszym po raz pierwszy padła informacja o zamierzeniach PGE wobec pracowników zatrudnionych w różnych grupach zawodowych,  oddziałach i spółkach. Wynika to z przyjętej strategii Grupy PGE.
Sytuacja jest niebezpieczna a pracodawcy w poszczególnych Spółkach Grupy PGE postawieni zostali w bardzo trudnej sytuacji. Moim zdaniem PGE przyjęło strategię,  która jest często w konflikcie z podpisanymi ze stroną społeczną Umowami i Porozumieniami, oraz deklarowaną wielokrotnie chęcią ich dotrzymywania.
Na dziś wydaje się, że sytuacja jest patowa. Albo nastąpi naruszenie podpisanych porozumień - co nieuchronnie doprowadzi do gwałtownej eskalacji konfliktu i niepokojów społecznych, albo w przypadku respektowania porozumień nastąpi wstrzymanie rozpoczętych procesów do czasu uzgodnienia nowych dokumentów ze stroną społeczną.
Niestety odniosłem wrażenie , że z powodu nieświadomości przedstawicieli PGE co do  poziomu napięcia społecznego, wygrał nie dialog a próba gry na czas.
Pracownikom należy się w tym miejscu bardziej szczegółowa informacja o planowanych wobec nich posunięciach. Otóż, jak pisałem na wstępie planowana jest centralizacja w PGE GiEK S.A. poniższych obszarów:
 • Kontroli zgodności
 • Komunikacji
 • Rachunkowości
 • Rachuby 
 • HR
 • Kontrolingu
 • Ochrony środowiska 
 • Utworzenie dla obszaru elektrowni Oddziału Remontowego (z pozostawieniem służb remontowych w obszarze kopalni)
Strona społeczna na bazie obowiązujących źródeł prawa pracy jednogłośnie i zdecydowanie odrzuciła zarówno treści propozycji, jak i sposób prowadzenia "dialogu społecznego". W związku z przyjętą przez PGE S.A. politykę realizacji  strategii, na dziś zamiast dialogu mamy ponownie spory i zarządzanie konfliktem…
Zmieniony ( 16.01.2015. )
 
Miedza poparła walczących o utrzymanie miejsc pracy Górników
Redaktor: Administrator   
15.01.2015.

Związki Zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Związków Zawodowych Miedza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA wyrażają swój stanowczy sprzeciw, wobec polityki rządu Premier Kopacz  prowadzącej do - likwidacji czterech Kopalń Węgla Kamiennego, a co za tym idzie kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Tym samym popieramy protest Górników ze Śląskich Kopalń, którzy w sposób solidarny walczą o swoje miejsca pracy, byt swoich rodzin, oraz funkcjonowanie regionu śląskiego. (kliknij aby przeczytać całość)

Zmieniony ( 16.01.2015. )
 
PGE kupi część Kompanii Węglowej?
Autor: Andrzej Nalepa   
08.01.2015.
Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się artykuły o tym, jakoby PGE S.A. miało nabyć duży pakiet Kompani Węglowej. Ma to być rządowy pomysł na poprawę sytuacji w Kompanii Węglowej.
Sytuacja wydaje się być kuriozalna. Najpierw Rząd swoją polityką doprowadza do kłopotów sektora węglowego, a teraz próbuje te kłopoty podrzucić  dającej sobie jeszcze radę energetyce. Byle do wyborów. Kłopoty energetyki pojawią się później.
Czy PGE kupi duży pakiet akcji  KW a Tauron i Enea mniejsze?

Zamiast inwestycji w nowe moce, inteligentne sieci , racjonalną energetykę  odnawialną, energetyka ma ratować PO przed klęską wyborczą?
Widocznie rząd uznał , że skoro PGE stać na wielomilionowe odprawy dla samozwalniajacych się Prezesów,  czy nonszalancję w zawieraniu umów przez byłego już ministra i szefa spółki jądrowej w PGE,  Aleksandra Grada  - przypomnijmy to za jego szefostwa spółka PGE EJ1  zawarła (zerwany już) kontrakt z australijską firmą WorleyParson wart 252 mln zł na coś, co jak podają media pierwotnie miało kosztować 120 mln zł, przy czym polskie niezależne instytucje zapewniały, że zadanie to można wykonać za kwotę poniżej 50 mln zł.- to może zrzucić się na utrzymanie spokoju społecznego tak potrzebnego obecnej ekipie przed wyborami w 2015r ?
Spółki giełdowe nie powinny być ręcznie sterowane przez polityków  z gabinetów ministerialnych, zwłaszcza w sprawach wielce kontrowersyjnych dla prowadzonego przez nie biznesu.  Krótkookresowe wyborcze potrzeby nijak się mają do długookresowych strategii inwestycyjnych w energetyce!
Rząd , jeśli wierzyć doniesieniom planuje wcisnąć Spółkom kukułcze jajo, w aktywach, które generują roczną stratę w wysokości 255 mln zł. Aby utrzymać poziom zysków, spółki zostaną zmuszone do dalszych radykalnych oszczędności. A może tak przyciąć koryto rządowi , parlamentarzystom i stołęcznym urzędnikom i z takich oszczędności wesprzeć KW?!
A tu zanosi się na to , że PGE nie dość , że miałaby objąć przynoszące stratę aktywa, to jeszcze musiałaby za nie zapłacić!  Rząd może wykorzystać sytuację do wydrenowania spółek energetycznych ze znacznej ilości gotówki. Gdyby powyższe miało się ziścić pewnie po tąpnięciu cen akcji na giełdzie Pani Premier co najwyżej tradycyjnie zniknie na kilka dni z ekranów, a z ręką w nocniku jak zwykle zostaną mniejsi akcjonariusze!
Dodatkowo spółki,  które nabyłyby udziały w  KW  będą musiały finansować restrukturyzację.
Realizacja programu  prawdopodobnie wywoła falę protestów górników.
Skala protestów może być duża , zwłaszcza jeśli wesprą je zagrożeni  realizacją projektu energetycy.  Jest tylko kwestią czasu, aby w przypadku wprowadzania tego projektu jego skutki  odczuli  na własnej skórze również pracownicy energetyki...
Zmieniony ( 15.01.2015. )
 
Nie dla tworzenia CUW w PGE S.A.
Autor: Andrzej Nalepa   
19.12.2014.

W dniach 10-12 grudnia odbyło się w Krynicy spotkanie Zarządu PGE S.A. , PGE GiEK S.A. oraz Zarządów spółek zależnych z przedstawicielami związków zawodowych działających w grupie PGE. Ci ostatni stanowczo skrytykowali działania zarządu PGE majace doprowadzić do utworzenia Centrum Usług Wspólnych w PGE. Cóż to za twór tenże "CUW"? Jest to powołana przez PGE spółka, w której docelowo skupiona miałaby być działalność wyprowadzona z poszczególnych, rozrzuconych po Polsce części PGE.

Wobec obaw o miejsca pracy, zarobki oraz spodziewaną zapaść na lokalnych rynkach pracy związki zawodowe działajace w grupie zażądały wstrzymania prac nad tą koncepcją. Sprzeciw wywołał też sposób wprowadzenia tego projektu. Wbrew deklarowanej chęci prowadzenia dialogu społecznego prowadzona jest polityka faktów dokonanych. Nałożenie się wyżej wymienionych elementów wywołało gwałtowny efekt w postaci jednolitego negatywnego stanowiska strony społecznej.

Wobec takiego rozwoju sytuacji, grożącego gwałtownym wzrostem napięcia społecznego wydaje się , że Zarząd PGE S.A.  nie ma innego wyjścia jak wstrzymanie prac nad projektem i rozpoczęciem rozmów w celu wypracowania  akceptowalnego społecznie rozwiązania.

Oprócz spraw zwiazanych z próbą tworzenia CUW w dalszej części spotkania poruszone zostały sprawy związane  z programem oszczędności prowadzonym w PGE GiEK S.A. oraz poruszono kwestie docelowej etatyzacji w poszczególnych Oddziałach PGE GiEK S.A.

 

 

Zmieniony ( 24.12.2014. )
 
Zakończenie sporów zbiorowych w elektrowni Belchatów
Autor: Andrzej Nalepa   
03.12.2014.
27 listopada ZZPRC oraz MZZPE podpisały porozumienia z pracodawcą kończące spory zbiorowe. Spory płacowe wszczęte na tle wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przez ZZPRC i tożsamy przez MZZPE zakończyły się równocześnie ze sporem na tle płacowym wszczętym przez ZZPRC.
Łączne potraktowanie sporów pozwoliło na znalezienie kompromisu i podpisanie porozumień, o szczegółach których informowaliśmy w oddzielnym komunikacie.  Porozumienie obok wymiaru finansowego pokazało, że nawet w bardzo trudnej sytuacji daje się znaleźć rozwiązanie, Podpisane porozumienie zakończyło konflikt w Elektrowni Bełchatów.
Zmieniony ( 24.12.2014. )
 
Czy PGE SA zapłaci ponad 493 mln zł odszkodowania?!
Redaktor: Administrator   
15.11.2014.
ImageImagePGE SA może zapłacić ponad 493 mln zł odszkodowania!
12 listopada 2014r. do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XX Gospodarczy trafił pozew przeciwko PGE SA na kwotę ponad 493 mln złotych. W imieniu przeszło 12 200 osób złożyła go Wspólna Reprezentacja, jedyna w Polsce inicjatywa zrzeszająca osoby pokrzywdzone w procesie konsolidacji spółek energetycznych. Łączna kwota roszczeń wszystkich spraw prowadzonych przez Wspólną Reprezentację przeciwko Skarbowi Państwa i PGE SA wynosi ponad 1 miliard złotych.

W imieniu 12 239 byłych akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka SA poszkodowanych w procesie konsolidacji Grupy PGE SA pozew do sądu złożyła Wspólna Reprezentacja. Wobec braku ze strony PGE SA odpowiedzi na dostarczane przez nas w przeciągu ostatnich 17 miesięcy dokumenty wzywające do zapłaty odszkodowania...(kliknij aby przeczytać cały tekst)
Zmieniony ( 20.11.2014. )
 
Referendum strajkowe w Elektrowni Bełchatów - wyniki
Autor: Andrzej Nalepa   
15.11.2014.
Zakończyło się Referendum strajkowe w PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
 • uprawnionych do głosowania było 3461 pracowników,
 • w głosowaniu udział wzięło 2150 Pracowników co stanowi 62,12 % ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 • ogółem oddano 2150 głosów w tym:
 
 • głosów na „TAK"  2135  stanowi 99,3%  ooddanych głosów
 • głosów na „NIE" 6 co stanowi  0,28%  ooddanych głosów
 • głosów nieważnych 9
Zmieniony ( 15.11.2014. )
 
Referendum strajkowe trwa do 14 listopada
Autor: Andrzej Nalepa   
02.11.2014.
 Komunikat nr 3

W Elektrowni Bełchatów trwa referendum strajkowe.                               

Aktualnie zgodnie z informacjami przekazywanymi wcześniej funkcjonuje tylko jedno miejsce gdzie Pracownicy mogą głosować, znajduje się ono na I piętrze budynku U9    (nad wejściem  głównym do elektrowni).
Przypominamy , że aby referendum spełniło ustawowe kryteria musi wziąć w nim udział więcej niż połowa Pracowników.  Jeśli z głosujących co najmniej połowa będzie za strajkiem-będzie to oznaczało spełnienie drugiego warunku ustawowego.

Będzie to również wyraźny sygnał dla  Pracodawcy o nastrojach społecznych i desperacji  jego Pracowników!
Idąc do głosowania  możesz zagłosować  na „Tak” lub „Nie”!

Nie idąc automatycznie  głosujesz na” NIE”!

Pomyśl,  czy chcesz być przeciw?

Zmieniony ( 15.11.2014. )
 
Referendum strajowe - informacja dla Pracowników
Redaktor: Administrator   
24.10.2014.

Komunikat nr 2

Komitetu Protestacyjno-Strajkowego
w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
 

Referendum Strajkowe

Informacja dla Pracowników

W dniach 27 października – 14 listopada 2014 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów odbywa się referendum strajkowe. Pytanie referendalne brzmi:


„Czy jesteś za strajkiem w przypadku, jeśli pracodawca nie podpisze porozumienia płacowego kończącego spór zbiorowy w sprawie podniesienia bazy do wyliczenia wysokości podwyżek w 2014 r., zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy o kwotę 2200, co dawałoby dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia o 180zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2014r?”

Każdy pracownik może oddać głos tylko jeden raz potwierdzając podpisem, pobranie karty do głosowania, PO OKAZANIU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ.

Głos będzie uznany za ważny, jeśli pracownik  postawi „X” w okienku TAK  lub  NIE na karcie do głosowania, którą wrzuci do urny.
Referendum będzie ważne jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 50%+1 Pracowników Elektrowni Bełchatów.


APELUJEMY O CZYNNY UDZIAŁ W REFERENDUM !!!

 

Zmieniony ( 24.10.2014. )
 
Manifestacja - sobota 25.10 2014r godz. 10:00 w Bełchatowie!
Autor: Andrzej Nalepa   
22.10.2014.

K O M U N I K A T 

 

Porozumienia Związków Zawodowych "Miedza"

 

Informujemy, że w najbliższą sobotę 25 października w godzinach 10-12.30 odbędzie się w Bełchatowie Manifestacja, podczas której chcemy zaprotestować przeciwko:

 

 • wprowadzaniu przez posłów PO 6- dniowego tygodnia pracy!
 • wysokiemu bezrobociu, z którym od 8 lat nie radzi sobie Rząd PO-PSL!
 • niskim płacom!  - Od stycznia w Niemczech minimalne wynagrodzenie wyniesie ok. 6000zł u nas 1750zł. Sprawdziliśmy- ceny w Lidlu w Bełchatowie i Goerlitz są na podobnym poziomie!
 • nieudolnym działaniom lokalnych władz w walce z bezrobociem.  -Strefy przemysłowe są przemysłowe tylko z nazwy a kilkaset miejsc pracy w Bawełniance nadal jest tylko potencjalne! Ciekawe dlaczego?
 • zmuszaniu społeczeństwa do emigracji zarobkowej!

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych:

na manifestację,  w sobotę    w godzinach 10–12:30

Początek pod Urzędem Miasta!     Zakończenie na Węglowej!

PRZYJDŹ    ZAPROTESTUJ! 

Władza centralna i lokalna liczy na Twoją bierność!  Nie dajmy jej tej satysfakcji!  Walczmy o nasze prawa! Pamiętaj, nieobecni przegrywają!

 

Zmieniony ( 22.10.2014. )
 
Referendum
Autor: Andrzej Nalepa   
22.10.2014.

K O M U N I K A T   NR 1

 

PREZYDIUM KOMITETU  PROTESTACYJNO - STRAJKOWEGO

 

W odpowiedzi na pismo ZZPRC z dnia 16.10.2014r.o udostępnienie pomieszczeń w celu przeprowadzeniu referendum strajkowego w dniach 27.10 - 14.11 2014r.

Pan Dyrektor powiadomił nas pismem  z dnia 20.10.2014 r. o udostępnieniu pomieszczeń jedynie w dniach 26.10.2014 r. od godziny 18:00 do dnia 30.10.2014 r. do godziny 9:00.

W związku z powyższym informujemy wszystkich zainteresowanych Pracowników o umiejscowieniu i godzinach otwarcia punktów referendalnych:

W budynku  U-3   sala 321:   27.10–29.10   w godzinach 07–15:00

W budynku  U-13  sala 364:  27.10–29.10   w godzinach 07–15:00

 

W dniach: 30.10;   03-07.11;   12-14.11

w budynku U-9 na korytarzu I piętro w godzinach: 07:00 – 15:00
Zmieniony ( 22.10.2014. )
 
Referendum -zaproszenie skierowane do innych organizacji.
Autor: Andrzej Nalepa   
22.10.2014.

W czwartek 16 października realizuąc Uchwałę Zarządu ZZPRC zwróciłem sie do pozostałych organizacji zwiazkowych działających w Elektrowni Bełchatów z poniżej zamieszczoną propozycją:

cyt.  "Na podstawie USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych , USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Zarząd ZZPRC będąc w sporze zbiorowym z Pracodawcą wszczętym pismem z dnia 28.04.2014r, podjął na posiedzeniu w dniu 04.07.2014rt Uchwałę o przeprowadzeniu referendum strajkowego. Referendum odbędzie się w dniach 27.10–  14.11.2014r.

Zwracam się w imieniu Zarządu ZZPRC o wsparcie dziarań w skutecznym przeprowadzeniu Referendum. Uważamy , że leży to w interesie wszystkich Pracowników naszej Elektrowni bez względu na przynależność związkową. Proponujemy Panu Prezesowi (Przewodniczącemu) wejście do Prezydium Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

Oczekujemy na odpowiedź do 21 października 2014r. W imieniu Zarządu ZZPRC Andrzej Nalepa."

Do dnia dzisiejszego na poniższe zaproszenie odpowiedział i to pozytywnie MZZ Pracowników Elektrowni  Bełchatów. 

Zmieniony ( 22.10.2014. )
 
Dlaczego referendum?
Autor: Andrzej Nalepa   
21.10.2014.
ImageOtóż dlatego , że:·        
 • Umów trzeba dotrzymywać ! – i tych ustnych i tych spisanych!      
 • Nie łamie się zasad współżycia społecznego! - a takim jest podpisywanie porozumień  będących w sprzeczności z istniejącym prawem - choćby wewnętrznym! Ma to i inny wydźwięk – skłócanie grup społecznych!      
 • Obawa, że Pracodawca i Gwarant  nie dotrzyma innych zapisów z podpisanych Umów czy Porozumień! – dziś nie płaci na socjalny tyle ile powinien, jednostronnie interpretując ze szkodą dla Pracowników porozumienia płacowe. Co  postanowi złamać  w przyszłości?      
 • Dla pieniędzy!  - to konkretne miliony, które powinny być w kieszeniach Pracowników -  a są oszczędnościami,  za które i z których prezesi  dostają wielomilionowe odprawy i premie!

 

Zmieniony ( 14.11.2014. )
 
25 października w Bełchatowie "Miedza" zaprasza na manifestację!
Redaktor: Administrator   
21.10.2014.
Szanowni Mieszkańcy, pracownicy bełchatowskich zakładów pracy. 

Porozumienie Związków Zawodowych Pracowników Polskiej Grupy Energetycznej „MIEDZA", wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec grabieżczej i anty pracowniczej polityce rządu PO plus PSL, prowadzącej do budowania systemu kolonialno - niewolniczego w naszym Kraju. Posłowie rządzącej Partii Oszustów, proponują kolejne zmiany w znowelizowanym i tak na niekorzyść pracowników kodeksie pracy. Otóż do prac w parlamencie został przedłożony projekt, w którym zakłada się możliwość, by pracownicy w zamian za „obowiązkowy" wolny dzień w sobotę otrzymali dodatkowe pieniądze.

W praktyce może oznaczać to, że pracodawcy będą wymagać od swoich pracowników, pracy przez sześć dni w tygodniu. Na tej propozycji z pewnością ma zarobić budżet państwa i leżący na łopatkach ZUS. Pracownik ma pracować 6 dni w tygodniu i tak do śmierci, bo do 67 lat przepracuje co piąty(a) z nas. Jest to nowy pomysł polityki prorodzinnej rządzących naszym Krajem, by człowiek mógł przeżyć do kolejnej wypłaty.

Jesteśmy pewni że pracodawcy będą to wykorzystywać, i zmuszać nas do sześciodniowej pracy, co doprowadzi nas pracowników, do utraty kontaktu z rodziną, a także utraty zdrowia. Uważamy, że propozycja posłów PO ma zastąpić coroczne podwyżki płac - „chcesz mieć wyższą pensję, pracuj jeszcze więcej".

Jest to dla nas bezczelny przykład ignorowania społeczeństwa i samych pracowników, który nigdy nie uzyska akceptacji związków zawodowych, które w latach 80 - tych walczyły o pięciodniowy tydzień pracy ( 21 postulat Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 17 sierpnia 1980 r.)

kliknij aby przeczytać całość

Zmieniony ( 21.10.2014. )
 
6-cio dniowy tydzień pracy? - dzięki PO coraz bliżej!
Autor: Andrzej Nalepa   
21.10.2014.

Po wydłużeniu wieku emerytalnego, ograniczeniu wysokości emerytur oraz zwiększeniu stawek płaconych podatków, Platforma chce nam zafundować 6-dniowy tydzień pracy.

Oczywiście by swoim żyło się lepiej!

W tym tygodniu Sejm zajmie się projektem noweli Kodeksu Pracy autorstwa Platformy Obywatelskiej, który przewiduje wprowadzenie "wynagrodzenia za pracę w dniu od niej wolnym".

PIP oraz eksperci  Prawa pracy nie mają wątpliwości – uchwalenie takiego rozwiązania może oznaczać w praktyce wydłużenie tygodnia pracy do 6 dni. Nowelizacja zakłada, że za pracę w dniu wolnym od pracy (sobota), przysługiwałby dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę (czytaj: normalne wynagrodzenie). Obecnie za pracę w sobotę przysługuje inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego. Skandalicznie niskie płace zmuszą Polaków do pracy w dniach wolnych bez możliwości odpoczynku.

Jak zwykle ferajna z PO tłumaczy, że zmiany mają na celu polepszenie sytuacji polskich pracowników, a tak naprawdę to dalsze zmiany w kodeksie pracy sprzyjające wyzyskowi najbiedniejszych.

Głosując pamiętaj o sobie!

Zmieniony ( 21.10.2014. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 91 - 120 z 1002