ZZPRC Elektrowni Bełchatów

Strona główna
17 Kwietnia 2024
Środa
Imieniny obchodzą:
Anicet, Innocenty,
Innocenta, Jakub,
Józef, Klara,
Radociech, Robert,
Roberta, Rudolf,
Rudolfa, Rudolfina,
Stefan
Do końca roku zostało 259 dni.
Menu witryny
Strona główna
W Związku
W Elektrowni
W PGE i PGE GiEK
W Energetyce
Przegląd prasy
Płace
Kącik prawny
Władze Związku
Zasiłki statutowe
Prawo
O Nas
Przydatne linki
Nasze Galerie
Na wesoło
PZU Bolero
Administrator

ZZPRC powołał Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Autor: Andrzej Nalepa   
13.10.2014.

ImageImageW piątek 10 października 2014r odbyło się posiedzenie Zarządu ZZPRC, na którym powołano Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Głównym jego celem będzie przeprowadzenie w Elektrowni Bełchatów referendum strajkowego oraz organizacja akcji protestacyjnych. Ma to związek z działaniami Pracodawcy, łamiącymi  wg. Zarządu ZZPRC postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego oraz innych źródeł Prawa pracy.

 Doprowadziło to do wszczęcia przez Związek sporów zbiorowych.  
Zmieniony ( 13.10.2014. )
 
Przed referendum strajkowym
Autor: Andrzej Nalepa   
06.10.2014.

ImageW ubiegłym roku ZZPRC podpisał porozumienie dotyczące wprowadzenia w Elektrowni Bełchatów nowego mechanizmu dotyczącego corocznych regulacji płacowych . Elementy z porozumienia przeniesione zostały do ZUZP. Od 28 kwietnia 2014r ZZPRC  jest w sporze z Pracodawcą, ponieważ Pracodawca łamie Porozumienie z grudnia 2013r oraz ZUZP w zakresie wzrostu wynagrodzeń.  

Otóż w 2012, 2013 r Dyrektor Elektrowni Bełchatów podpisał z częścią organizacji związkowych porozumienia, które łamią zapisy ZUZP.  Na mocy tych porozumień do Pracowników trafiło odpowiednio w 2012r - 1000zł a w 2013r - 1200zł. Niestety środki te nie podwyższyły wbrew zapisom ZUZP średniej płacy za dane lata. Gdyby tak się stało, do naszych kieszeni powinny te pieniądze  trafiać także w latach następnych,  ponieważ zgodnie z ZUZP powinny być w bazie – średniej płacy za dany rok. 

Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że nie mamy o to pretensji do kolegów związkowców, którzy te porozumienia podpisali. Domagamy się jednak od Pracodawcy i Gwaranta – a jest nim PGE GiEK S.A. respektowania tego, co zostało podpisane. Właśnie tego dotyczy spór zbiorowy. Włączenia do bazy 2200zł czyli ok 180zł brutto na osobę od 1 stycznia 2014r.Spisany protokół rozbieżności z mediacji pokazuje , że nawet osoba mediatora nie doprowadziła do rozwiązania konfliktu w Elektrowni Bełchatów.

10 października Zarząd ZZPRC ma podjąć decyzję o terminie przeprowadzenia referendum strajkowego. Powołany zostanie komitet protestacyjno - strajkowy i to on będzie odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie referendum,  jak również będzie podejmował decyzje o dalszych działaniach w ramach sporu.Warto tu może dodać , że w przypadku wysokiego poparcia dla możliwości przeprowadzenia strajku w Elektrowni Bełchatów, taki stan rzeczy będzie miał istotne znaczenie dla Zarządzających przy wszelkich zamierzeniach restrukturyzacyjnych. 

 

Zmieniony ( 06.10.2014. )
 
Fachowcy z PGE
Autor: Andrzej Nalepa   
02.10.2014.

Szanowni Państwo wobec ciągłego nadsyłania maili o brakach kadrowych w grupie PGE,  postanowiliśmy się temu przyjrzeć i co ciekawsze oferty pokazać publicznie. Ciekawe mogą być zarówno w aspekcie merytorycznym jak i humorystycznym. Tym razem przedstawiamy z tego drugiego gatunku. Cyt"

Wobec wielu potrzeb z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego, w kwietniu bieżącego roku Zarząd PGE Systemy S.A. powołał do istnienia nową jednostkę organizacyjną dedykowaną dla tego obszaru – Departament Bezpieczeństwa. Szereg realizowanych obecnie projektów oraz przedsięwzięć przewidzianych na najbliższe lata, a także ich ogromne znaczenie dla GKPGE, stwarza konieczność rozbudowy zespołu odpowiedzialnego za szeroko pojęte bezpieczeństwo. Wobec istniejących potrzeb, PGE Systemy S.A.

pragnie zaprosić do współpracy osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa oraz chcące rozwijać swoją karierę w tym obszarze. Nie wymagamy doświadczenia ani specjalistycznej wiedzy (choć na pewno będą one mile widziane). Szukamy osób ambitnych, zaangażowanych, otwartych na nowe wyzwania i szukających możliwości rozwoju.   Poniżej przedstawiamy zakres zagadnień, w które zaangażowani są pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa i do których realizacji chcielibyśmy zaprosić kolejne osoby: ·         Rozwój systemów bezpieczeństwa (aplikacyjnych, sieciowych), Monitorowanie i korelacja zdarzeń oraz reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, Utrzymanie i wsparcie bieżącego działania systemów bezpieczeństwa,·  Ochrona danych osobowych, Bezpieczeństwo fizyczne i techniczne, Bezpieczeństwo obszaru automatyki przemysłowej, Standaryzacja bezpieczeństwa w GK PGE, Udział ekspercki w projektach biznesowych w GK PGE, Audyty formalne i techniczne systemów IT, Standaryzacja zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w budowaniu bezpieczeństwa GK PGE, zapraszamy do aplikowania z wykorzystaniem formularza aplikacyjnego dostępnego po kliknięciu w: APLIKUJ 

Andrzej Krzyżanek Wiceprezes Zarządu PGE Systemy S.A."

W trosce o bezpieczeństwo GRUPY PGE ukazujemy absurdalne podejście osób odpowiedzialnych za kadry w tym zakresie.

Zmieniony ( 02.10.2014. )
 
PGE S.A. łamie Umowę Gwarancyjną?
Autor: Andrzej Nalepa   
21.09.2014.
ImageW lipcu 2010r PGE zawarła ze związkami zawodowymi Umowę Gwarancyjną . Zawiera ona min. „§ 8 [Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy] 

1. Strony niniejszej Umowy oraz Gwaranci zobowiązują się, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie dokonają czynności formalnoprawnych, w tym w szczególności nie udzielą swoim przedstawicielom pełnomocnictw, które mogłyby doprowadzić do wypowiedzenia bądź rozwiązania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

2. Pracodawcy, Spółka Przejmująca oraz Gwaranci zobowiązują się, że w terminie 30 dni od daty rejestracji połączenia Spółek obszaru EK PGE, Pracodawcy - Oddziały Spółki Przejmującej utworzone na bazie dotychczasowych Pracodawców oraz Spółka Przejmująca złożą wniosek o przystąpienie tych oddziałów do organizacji pracodawców będących stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz wniosek o ich rejestrację, jako strony tegoż Układu. 

3. Pracodawcy, Spółka Przejmująca oraz Gwaranci oświadczają, iż w przypadku wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy bądź odmowy przyjęcia Pracodawców Oddziałów Spółki Przejmującej do związku pracodawców będących stroną tego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy wszelkie jego postanowienia korzystniejsze od postanowień Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz Nowych Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy obowiązujących u Pracodawców lub uspójnionego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zostaną transformowane do tych Układów Zbiorowych.

 

11 września 2014 r. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjął Uchwałę  330/44/2014 zawierającą

„OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD STOSOWANIA PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNDCÓW PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO zawartego w dniu 13 maja 1993 r. - zarejestrowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w  dniu 26 września 1995 r. - Karta Rejestrowa Nr U-I”

( kliknij aby przeczytać całość Uchwały)

Czy Zarząd PGE S.A. złamał Umowę Gwarancyjną – oceńcie sami – i dobrze zapamiętajcie jak namaszczeni przez obecny Rząd ludzie szanują podpisane z nami dokumenty.

Skandaliczego podejścia do podpisanych zobowiązań nie zmienia e-mail od Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Michała Marcinkowskiego z 17 września do Romana Michalskiego[PGE GiEK O.ZE Dolna Odra] cyt."

Szanowny Panie Przewodniczący,

W nawiązaniu do naszej dzisiejszej rozmowy, chciałbym oficjalnie potwierdzić, ze skierowane do Pańskiej organizacji związkowej tj. Ogólnopolskiego Zrzeszenia Pracownikow Ruchu Ciągłego odstąpienie od stosowania PUZP dla Pracownikow Przemysłu Energetycznego dotyczy wyłącznie Pracodawcy PGE  Polska Grupa Energetyczna SA. Powyższe działanie związane jest koniecznością wynegocjowania nowego ZUZP z uwagi na wypowiedzenie w roku 2012 dotychczasowego ZUZP. Oznacza to tym samym, ze takie działanie nie zostały podjęte wobec  innych pracodawców (spółek/oddziałów) wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE z poważaniem Michał Marcinkowski"

W związku z tą sytuacją Zarząd ZZPRC odbędzie w najbliższym czasie posiedzenie.  W imieniu Zarządu ZZPRC poinformujemy Państwa o decyzjach.

 


 

Zmieniony ( 25.09.2014. )
 
ZZPRC chce niższych prowizji
Autor: Andrzej Nalepa   
12.09.2014.
Zanim utworzono  PGE GiEK S.A.Oddział Elektrownia Bełchatów pracownicy zatrudnieni w BOT Elektrowni Bełchatów S.A. byli uczestnikami Pracowniczego Programu Emerytalnego w PZU. (powiedzmy „starego” PPE)
Po utworzeniu Oddziału Elektrownia Bełchatów dla pracowników Oddziału powstał  „nowy” PPE a „stare” konta nazywane „uśpionymi”  pozostały bez dopływy składek w PGE GiEK S.A.
W wyniku negocjacji udało się na początku 2014 roku znacząco obniżyć prowizje pobierane przez PZU w „nowym” PPE (praktycznie o połowę).
Ponieważ PGE GiEK S.A.  nie doprowadziło do dnia dzisiejszego do obniżki prowizji jakie odprowadzamy od „starych” kont PPE, ZZPRC zwrócił się do PZU o ich obniżenie. Robimy to chcąc dochować należytej staranności w dbaniu o interes Członków naszego Związku.
Niższe koszty obsługi PPE, choć są w interesie Pracowników, nie zwiększają zysku PGE GiEK S.A. i być może to leży u podstaw nie załatwienia tej sprawy do dnia dzisiejszego.

Zmieniony ( 25.09.2014. )
 
Samozwańczy reprezentanci czy tylko zaproszeni goście?
Autor: Andrzej Nalepa   
11.09.2014.

ImageKilka dni temu pisałem o nienajlepszym sposobie prowadzenia dialogu społecznego w PGE i jej spółkach. Mamy następny "rodzynek".

"W dniu 10.09.2014r. w siedzibie PGE GiEK S.A. w Bełchatowie, z inicjatywy Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A. Pana Jacka Kaczorowskiego oraz Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń PGE GiEK S.A odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu możliwych kierunków rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w PGE GiEK S.A.
Udział w spotkaniu wzięli:
Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. Pan Jacek  Kaczorowski,
Dyrektor  Departamentu Ubezpieczeń PGE GiEK S.A. Pani Joanna Ciepłucha,
Dyrektor Departamentu HR PGE GiEK S.A. Pan Wiesław Sztela,
Marek Solecki – ZZIT (PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Waldemar Lutkowski – ZZPRC KWB Bełchatów (PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów)
Jacek Han – NSZZ Solidarność (PGE GiEK S.A. Oddział EC Kielce)
Jacek Siekierski – WZZ Sierpień 80 (PGE GiEK S.A, Oddział EC Bydgoszcz)
Po dyskusji ustalono: kolejne spotkania odbędą się w poszczególnych Oddziałach PGE GiEK S.A. przy udziale przedstawicieli Departamentu Ubezpieczeń PGE GiEK S.A, Pracodawcy, osób odpowiadających ze strony Pracodawcy za prowadzenie PPE oraz przedstawicieli organizacji związkowych celem analizy stosowanego PPE w Oddziale/ stosowanych PPE w Oddziałach oraz zastosowania możliwych zmian wg obowiązujących przepisów."

Wybrańcy z niewiadomego klucza coś ustalali.

W imieniu zarządu ZZPRC Elektrowni Bełchatów informuję, że żadnego z ww. Panów nie upoważniliśmy do reprezentowania naszego Związku. Pezesowi Kaczorowskiemu gratulujemy oryginalnej formy prowadzenia dialogu społecznego z "wybrańcami". Żadne decyzje podejmowane przez podobne gremia nie są dla ZZPRC  Elektrowni Bełchatów wiążące.

Zmieniony ( 12.09.2014. )
 
Walka o fotele
Redaktor: Administrator   
11.09.2014.
ImageW KWB Bełchatów trwa równanie płac do poziomu  Elektrowni Bełchatów,  nie dziwi również jednakowe traktowanie Dyrektorów w obu oddziałach. Obaj panowie dostali niedawno jednakowe Toyoty Land Cruiser z pięknymi skórzanymi fotelami. Ponieważ łatwiej kupić taki samochodzik niż fotele dla pracowników pracujących na nastawniach blokowych, ci ostatni muszą poczekać jeszcze na swoje siedziska.
Według uzyskanych informacji mogą one trafić do użytkowników na początku następnego miesiąca. Póki co dobrze byłoby zmienić trasę zwiedzania dla odwiedzających elektrownię gości, dysonans między nowoczesnymi nastawniami a rozlatującymi się fotelami może być dla nich zbyt szokujący…
Zmieniony ( 11.09.2014. )
 
W elektrowni obawy rosną.
Autor: Andrzej Nalepa   
08.09.2014.
Atmosfera w elektrowni wyraźnie się zagęszcza. Rośnie obawa o miejsca pracy i naszą przyszłość.
Od 1 września PGE S.A. przejęła od PGE GiEK S.A.  akcje spółek zależnych, kończąc tym samym możliwość powoływania zarządów i rad nadzorczych bełchatowskich spółek przez PGE GiEK S.A.
Pomimo podpisanych porozumień i występowania PGE GiEK S.A. w roli gwaranta „Warszawka” przejęła aktywa sprowadzając konsultacje społeczne do minimum. Ten fikcyjny dialog społeczny to duża słabość tej giełdowej spółki od początku jej istnienia.
Pod pretekstem utworzenia kapitałowej grupy podatkowej aktywa spółek zależnych sprzedane zostały przez PGE GiEK S.A. na razie do PGE S.A. ale gdzie trafią za chwilę ? Jaki los czeka zatrudnionych tam Pracowników? Czy chodzi o stołki – swoistą „przeczekalnię” dla politycznych kumpli na wypadek przegranej, czy też będzie to szybka sprzedaż?  Trudno odpowiedzieć na te pytania, ale oddają one obawy pracowników. Wiarygodność PGE jest pochodną jakości prowadzonego dialogu społecznego.
W Elektrowni Bełchatów Pracodawca łamie ZUZP. Zarówno w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz socjalny – zaniżając od 2012r wpłaty na fundusz w stosunku do tego, co wynika z przyjętych zobowiązań, jak i w zakresie mechanizmu wzrostu wynagrodzeń. To ostatnie naruszenie jest podstawą toczonego przez ZZPRC sporu zbiorowego. Aktualnie przygotowujemy się do przeprowadzenia referendum strajkowego.
Dalszy brak jedności po stronie związków zawodowych ułatwi Pracodawcy plany dalszej redukcji miejsc pracy oraz wyłączania lub likwidowania poszczególnych działów w elektrowni. Pracodawca od początku roku nie odpowiedział na pismo dotyczące etatyzacji w elektrowni – koniecznej do obliczenia czy zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników. W działach ruchowych występują trudności z obsadą stanowisk czy wykorzystywaniem dni wolnych.
Pracodawca nie przekazuje pomimo pisemnych wystąpień niezbędnych dokumentów utrudniając prowadzenie działalności związkowej. Odpowiednie pisma po najbliższym posiedzeniu Zarządu będziemy kierowali do PIP.
Zmieniony ( 08.09.2014. )
 
Sukces goni sukces...
Autor: Andrzej Nalepa   
16.08.2014.

ImageWydawać by się mogło , że aby wyciągnąć ponad półtora miliona ludzi z ubóstwa powinny powstać nowe miejsca pracy z zarobkami na przyzwoitym poziomie. Wymaga to oczywiście skutecznych działań ze strony Rządu czy władz lokalnych, zachęt, ulg podatkowych jednym słowem takich inicjatyw aby wzrost produktu krajowego brutto był na tyle duży aby generował odpowiednią ilość nowych miejsc pracy.
Można oczywiście co niejednokrotnie już prezentował ten rząd zamiast wzrostu stymulować … emigracje zarobkową.
Ale jak się okazuje można likwidować w kraju ubóstwo jeszcze oszczędniej! Tak ta ekipa to potrafi!
Wystarczy zamrozić pułap dochodów od jakiego liczy się ubóstwo i mamy cud Tuska – ubóstwo znika!
Zarabiasz więcej niż 542 zł miesięcznie nie żyjesz w ubóstwie. Tak przynajmniej wynika z działań ekipy Tuska.
Doceń wyborco ten heroiczny bój z nędzą w najbliższych wyborach!

Zmieniony ( 18.08.2014. )
 
Fiasko mediacji
Autor: Andrzej Nalepa   
15.07.2014.

Mediacje w sporze zbiorowym o ustalenie poziomu bazy (średniej płacy za 2013r) od jakiej będzie liczony wzrost płac na 2014r zakończyły się spisaniem protokołu rozbieżności. Strony pozostały przy swoich stanowiskach.

Przypomnijmy, Zarząd ZZPRC podpisał w grudniu ubiegłego roku Porozumienie, którym wprowadzono m.in. nowy mechanizm wzrostu wynagrodzeń (max 0,5 %ponad inflację), w porozumieniu tym zawarta jest również definicja: „Przez użyte w niniejszym Porozumieniu pojęcie „przeciętne miesięczne wynagrodzenie" Strony rozumieją stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto u Pracodawcy do przeciętnej liczby zatrudnionych według przepisów GUS w minionym roku.”

Do głowy nam nie przyszło , że już po kilku miesiącach Pracodawca podważy zasady mechanizmu. Według zapisów baza powinna być wyższa. Zarząd ZZPRC w trakcie negocjacji wystąpił o 180 zł do stawki zasadniczej od lipca 2014r plus środki na obecny rok wynikające z mechanizmu.

Spisanie protokołu rozbieżności oznacza , że po sezonie urlopowym, we wrześniu odwołamy się do pracowników w referendum o poparcie dla przeprowadzenia strajku w Elektrowni Bełchatów.

Mamy nadzieję , ze pozostałe Związki Zawodowe wesprą nas w jego przeprowadzeniu.

Zmieniony ( 16.07.2014. )
 
Europejskie standardy...
Autor: Andrzej Nalepa   
08.07.2014.

ImagePrzewoźnicy, którzy na zlecenie Elektrowni Bełchatów dowożą Pracowników do pracy, w ramach działań dla poszanowania energii wykorzystują energią słoneczną dla podgrzewania autobusów. Te wielce efektywne działania pozwalają podgrzać wnętrza autobusów do temperatur kilkanaście stopni wyższej niż wynosi ona na zewnątrz!

Popieramy te innowacyjne działania nad pozyskiwaniem energii słonecznej , poddajemy jednak pod rozwagę, czy nie lepiej stosować je zimą niż w środku lata…

Odpowiedzialnym, za ten stan chętnie byśmy podziękowali tylko nie wiemy czy gratulować braku wyobraźni czy (nie)skuteczności w nadzorowaniu przewoźników!

Zmieniony ( 08.07.2014. )
 
Zanim zgodzisz się na nowe warunki...
Autor: Andrzej Nalepa   
23.06.2014.

10 stycznia 2014 roku został wpisany do rejestru układów zborowych pracy  protokół nr 2 do ZUZP dla pracowników Elektrowni Bełchatów.W związku z tym, iż Pracodawca składa Pracownikom propozycje zmian ich dotychczasowych umów o pracę, przypominamy, że w biurze naszego Związku można uzyskać pełną informację nt. treści ZUZP lub osobiście przejrzeć ww. dokument. Aby Państwa do tego zachęcić przypominamy istotne fragmenty Protokołu dodatkowego nr 2 zawartego w dniu 10 grudnia 2013 r.:

§4 Do treści ZUZP wprowadza się Załącznik nr 23, o następującym brzmieniu :
„GWARANCJE ZATRUDNIENIA

 ...6.Pracodawca zobowiązuje się, że w czasie trwania Gwarancji Zatrudnienia, o której mowa w poprzednich ustępach niniejszego paragrafu nie wypowie Pracownikom warunków pracy i/lub płacy, w tym wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i innych porozumień, którymi Pracownicy objęci byli w dniu wejścia w życie postanowień niniejszego paragrafu, chyba że wypowiedzenie dotyczyć będzie wyłącznie stanowiska pracy, zajmowanego przez Pracownika, a zaproponowane Pracownikowi warunki pracy będą zgodne z jego kwalifikacjami i stanem zdrowia, oraz wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, a także miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie o pracę lub faktyczne miejsce wykonywania pracy u Pracodawcy na dzień wejścia w życie postanowień niniejszego paragrafu nie ulegną zmianie. W przeciwnym wypadku oświadczenie Pracodawcy stanowić będzie naruszenie Gwarancji Zatrudnienia.

7.Gwarancja Zatrudnienia nie dotyczy Pracowników:
a.których umowa o pracę została rozwiązana na skutek wypowiedzenia złożonego przez Pracownika lub zaporozumieniem stron...

11.W przypadku naruszenia przez Pracodawcę Gwarancji Zatrudnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, Pracodawca zobowiązuje się wypłacić na rzecz Pracownika, któremu naruszono Gwarancję Zatrudnienia, niezależnie od innych świadczeń przysługujących na mocy przepisów prawa, jednorazowe odszkodowanie (zwane dalej "Rekompensatą") w wysokości równej iloczynowi liczby miesięcy pozostających do końca okresu Gwarancji Zatrudnienia, liczonych od dnia rozwiązania umowy o pracę i średniego miesięcznego wynagrodzenia u Pracodawcy. Średnie miesięczne wynagrodzenie będzie ustalone za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających rozwiązanie stosunku pracy, przy uwzględnieniu składników wynagrodzenia branych pod uwagę do określenia ekwiwalentu pieniężnego jak za urlop wypoczynkowy. Rekompensata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wypłacona będzie w formie pieniężnej nie później niż w ostatnim dniu zatrudnienia.

Przypominamy ponadto, iż w Umowie Gwarancyjnej z 2010r  w § 9[Uprawnienia pracowników] pkt 3. istnieje zapis tożsamy z powyższym a ponadto:
4. Wszelkie oświadczenia Pracodawcy lub Spółki Przejmującej złożone Pracownikowi sprzeczne z postanowieniami ustępów poprzedzających stanowić będą naruszenie Umowy.

Zmieniony ( 23.06.2014. )
 
Wiadomości lokalne
Autor: Szymek Cecotka   
20.06.2014.

Jest pierwszy oficjalny kandydat na Prezydenta Miasta Bełchatowa, to 53 letni Waldemar Płomiński, były Prezes Spółki ELBEST.

Waldemar Płomiński  13 czerwca , w Dworku Olszewskich w Bełchatowie,  w obecności lokalnych mediów złożył oświadczenie, w którym ogłosił zamiar ubiegania się o stanowisko Prezydenta Miasta Bełchatowa. Pamiętając dobrą atmosferę w jakiej odbywała się współpraca między naszym związkiem i Waldemarem Płomińskim gdy sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki ELBEST, życzymy mu sukcesu wyborczego!

Zmieniony ( 23.06.2014. )
 
Czwarta władza budzi się z amoku...
Autor: Andrzej Nalepa   
19.06.2014.

Dzięki Tuskowi Europa się jednoczy. Po wczorajszej akcji w siedzibie redakcji Wprost mamy w UE Białoruś. Przerażona władza podjęła działania w celu uniemożliwienia dalszych publikacji materiałów kompromitujacych ekipę Tuska i PO. Nasza redakcja w pełni solidaryzuje się z dziennikarzami Wprost, a brak reakcji na tego typu działania może prowadzić do faszyzacji państwa!
MAMY NADZIEJĘ , ŻE TA CZĘŚĆ MEDIÓW , KTÓRA DO TEJ PORY BEZKRYTYCZNIE LANSOWAŁA RZĄDZAĄCĄ PARTIĘ PRZEJRZY NA OCZY I STANIE SIĘ OBIEKTYWNA.

 

Zmieniony ( 19.06.2014. )
 
Urodzaj na spory
Autor: Andrzej Nalepa   
19.06.2014.
ImageZaledwie uda się zakończyć jeden spór zbiorowy a już pojawiają się inne. Narastające, odsuwane problemy owocują sporami. ZZPRC działa już u 11 pracodawców. I praktycznie u większości mamy aktywne spory zbiorowe. Negocjacje gonią negocjacje. Intensywny okres ma jednak szansę zakończyć się sukcesem, a za taki należałoby uznać rozwiązanie trudnych problemów ciążących od kilku już lat.Ponieważ za kilkanaście dni zacznie się sezon urlopowy, wyjazdy skutecznie zablokują możliwości negocjacyjne do trzeciej dekady sierpnia. Zanosi się więc na to , że wrzesień będzie pracowity i nerwowy.Spory płacowe  (w spółkach Elbest, Epore, Elmen, Elektrownia Bełchatów, EnergoSerwis Kleszczów, Betrans, MegaSerwis), czy socjalne (Epore, Elbest, Betrans MegaSerwis) mają swoją dynamikę związaną z procedurami wymuszonymi ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Kumulacja wydarzeń nastąpi najprawdopodobniej we wrześniu. Mam nadzieję, że będzie to wysyp porozumień i odbudowa dialogu społecznego. W Elektrowni Bełchatów na końcowym etapie są negocjacje w ramach sporu zbiorowego prowadzonego w związku z wydzielaniem działów zakupów i handlu z Elektrowni Bełchatów do PGE GiEK S.A. Wynegocjowanie tekstu porozumienia daje szansę na rychłe jego podpisanie. Gorzej wygląda sytuacja w sporze na tle ustalenia bazy, od jakiej powinien być liczony wzrost płac określony Porozumieniem podpisanym w grudniu 2013r.Tu Pracodawca do dziś unika rozpoczęcia negocjacji. Na najbliższym posiedzeniu Zarząd ZZPRC będzie rozważał kroki, jakie należy podjąć w związku z zaistniałą sytuacją. W rachubę wchodzi również przeprowadzenie referendum strajkowego. Prowadzimy rozmowy z innymi związkami dotyczące tej kwestii.
Zmieniony ( 19.06.2014. )
 
Po WZD
Redaktor: Administrator   
08.06.2014.

W piątek  6 czerwca odbyło się Walne Zebranie Delegatów ZZPRC. Zarząd Związku otrzymał od Delegatów skwitowanie za działania w minionym roku, przyjęto część zaproponowanych zmian statutowych. Przedstawiona została informacja na temat bieżących wydarzeń jak również zamierzeń PGE oraz wiążacych się z tym zagrożeń dla Pracowników.

Z uzyskanych informacji wynika , że ZZPRC Elektrowni Bełchatów działa obecnie u 11 Pracodawców. Licznba członków wzrosła w stosunku do roku ubiegłego i wynosi ok 1240 osób.

Strategia PGE obliczona na maksymalizację zysku, także kosztem Pracowników spotkała sie z negatywnym odbiorem wśród delegatów. Zdecydowane działania wobec wszelkich przjawów łamania praw pracowniczych, w tym łamania czy naruszania podpisanych Umów i Porozumień to działania zalecane przez Delegatów na obecne czasy.  

 

Zmieniony ( 08.06.2014. )
 
Niebawem będziemy wybierać....
Redaktor: Administrator   
18.05.2014.
Ile rządy poszczególnych państw przeznaczają rocznie na ochronę zdrowia jednego obywatela swojego kraju (kwoty w USD)*:

Norwegia - 7555 USD
Dania - 5507 USD
Holandia - 5090 USD
Austria - 4071 USD
Niemcy - 3874 USD
Francja - 3767 USD
Wlk. Brytania - 2984 USD
Irlandia - 2846 USD
Włochy - 2638 USD
Hiszpania - 2148 USD
Grecja - 1657 USD
Słowenia - 1567 USD
Portugalia - 1510 USD
Czechy - 1292 USD
Słowacja - 996 USD
Węgry - 722 USD
Polska - 640 USD

 

Głosując pamiętaj o sobie...

 

* Na podstawie danych OECD z 2011 roku (procent PKB przeznaczany na służbę zdrowia) oraz danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2011 roku (nominalna wysokość PKB).
Zmieniony ( 19.05.2014. )
 
Szutnik
Autor: Andrzej Nalepa   
29.04.2014.

Po ostatnich bardzo nieprzychylnych Porozumieniu Związków Zawodowych "Miedza" artykułach "w goniącej" nie wiadomo gdzie prasie lokalnej, miałem odpowiedzieć na te prowokacje, ale zdałem sobie sprawę że nie należy tego robić!

Nie , nie damy się sprowokować i nie będziemy odpowiadać na pełne błędnych wniosków oraz kłamstw czy nieścisłości wypociny znanych, popularnych i lubianych polityków PO. W końcu powinniśmy być im wdzięczni.

Gdyby nie politycy PO okręg bełchatowski znacząco by podupadł, ba może nigdy by nie powstał!
Gdyby nie owi zacni działacze PO, dziś piszący o związkowych zadymach, pewnie nie byłoby wręcz węgla w niecce bełchatowskiej!

Całe szczęście że są! Nawet z punktu widzenia zadymiającego związkowca trzeba zauważyć i oddać im sprawiedliwość. To dzięki działaczom PO wszelkich szczebli mamy dogodne warunki do rozwijania działalności związkowej. A przecież mogłoby być dużo gorzej! Wyobraźmy sobie , że jakaś inna nie PO-wska ekipa respektuje podpisane porozumienia , dotrzymuje zobowiązań i prowadzi rzeczywisty, w dobrej wierze dialog społeczny. Ludzie mają pracę i  pieniądze a konflikty rodzą się tylko tam, gdzie rzeczywiście nie idzie się dogadać.
Tragedia… związki dymiące tracą grunt pod nogami.  Żółtym związkom to obojętne – niczym …boja pływają zawsze po wierzchu!
Ale reszta tragedia - tracą sens bytu! Tak, że dzięki Ci droga PO, za łamanie porozumień, zabieranie premii za chorobowe czy opiekę nad dzieckiem, dzięki za oszustwa i niedotrzymywanie zobowiązań , bo dzięki temu możemy protestować , prowadzić spory zbiorowe i uświadamiać Pracownikom, jacy faktycznie jesteście.
I nie chodzi o to, by z wilka robić kozła ofiarnego, ale dobrze jest mieć świadomość śmieszność jaka czasem pojawia się kiedy cytujecie klasyków.
„Mówimy- Lenin a w domyśle- Partia”. Kula to jednak nie Majakowski  i jego „mówię  PO  a w domyśle PGE” nie zabrzmiało nawet jak plagiat.

 Ot, pokuliali niemnożko i chwatit

Zmieniony ( 29.04.2014. )
 
Referendum strajkowe w Elektrowni Bełchatów!
Autor: Andrzej Nalepa   
18.04.2014.

Image W dniu wczorajszym 17 kwietnia 2014r odbyło się posiedzenie Zarządu ZZPRC. Wśród decyzji podjętych na posiedzeniu jest uchwała o przeprowadzeniu referendum strajkowego w związku z łamaniem prawa przez Pracodawcę, a w szczególności zapisu Umowy z 10 grudnia 2013r oraz Ustawy o związkach zawodowych.

W umowie z 10 grudnia istnieje zapis:

„§9

Pracodawca i Spółka zobowiązują się uzgadniać ze Związkiem Zawodowym wszelkie działania mające za przedmiot wydzielenie części przedsiębiorstwa Pracodawcy, w szczególności Służb Remontowych. Pracodawca i Spółka, w przypadku braku uzgodnień ze Stroną Związkową, zobowiązują się nie dokonywać żadnych czynności prawnych w wyżej wymienionym zakresie.”

W trakcie negocjacji strony rozumiały ten zapis jako konieczność uzyskania zgody na wydzielanie pracowników w każdym przypadku, dziś Pracodawca jednostronnie zmienia interpretację tego zapisu. Zarząd ZZPRC uznaje takie działanie jako niedopuszczalne, podrywające zaufanie do Pracodawcy oraz podważające sens zawierania umów i porozumień!

Pracodawca w związku z ww. działaniami jest w sporze zbiorowym ze ZZPRC od dnia 24 lutego 2014r. Ponieważ do dnia dzisiejszego nie podjął negocjacji w ramach sporu, Zarząd ZZPRC podjął  decyzję o przeprowadzeniu referendum strajkowego.

O możliwości przeprowadzenia strajku informowaliśmy w piśmie wszczynającym spór zbiorowy.

Ze względu na kluczową dla pracowników wagę tego zapisu uważamy, że nie możemy pozwolić na dalsze lekceważenie prawa przez Pracodawcę.

Zarząd Związku wystąpi do pozostałych organizacji o poparcie działań ZZPRC i pomoc w przeprowadzeniu referendum.

W ramach prowadzonych  procesów restrukturyzacyjnych nikt nie może stać z boku. Zagrożenia mogą dotyczyć każdego stanowiska pracy w elektrowni!

Zmieniony ( 15.04.2019. )
 
Rezygnujemy z BHP w Elektrowni?
Autor: Andrzej Nalepa   
16.04.2014.
ImageSkończył się pierwszy kwartał 2014r. Reorganizacja goni restrukturyzację, przed którą ucieka centralizacja. Nowe rozdanie związane z nowym szefostwam grupy jak na razie pracownikom kojarzy sie z nieprzestrzeganiem podpisanych porozumień i ....brakami środków czystości. Uczulamy na to służby BHP oraz zakładowego SIP (społecznego inspektora pracy). Być może to dopiero początek niedostatków, za chwię braknie ubrań roboczych, narzędzi i pracy. Z całą pewnością nie zabraknie  prezesów, dyrektorów i szefów.
Zmieniony ( 16.04.2014. )
 
Oj, będzie sie działo! czyli dobrze to już było...
Autor: Andrzej Nalepa   
10.04.2014.

W dniu wczorajszym (8 kwietnia) odbyło się spotkanie Dyrekcji Elektrowni Bełchatów z przedstawicielami Związków Zawodowych działających u Pracodawcy.

Omawiane były sprawy

  • związane z zapowiedzianym wydzielaniem niektórych działów w ramach centralizacji.  Nasz Związek podtrzymuje zdanie, że jesteśmy w sporze zbiorowym ze względu na naruszanie przez Pracodawcę podpisanych Porozumień oraz Ustawy o Związkach Zawodowych w związku z wydzielaniem – stosowne pismo złożyliśmy 24 lutego tego roku,

 

  • sprawa bazy(czyli wysokości średniej płacy)od jakiej liczony będzie mechanizm wzrostu wynagrodzeń wynikający m.in. z podpisanego w grudniu 2013r przez nasz Związek Porozumienia (przypomnijmy, ZZPRC nie podpisywał w 2012, oraz 2013r żadnego porozumienia z Pracodawcą, które pozwalałoby na obniżenie średniej płacy za lata 2012, 2013 w Elektrowni Bełchatów)

 

  • sprawy związane z dalszym procesem restrukturyzacji planowanym przez PGE S.A., PGE GiEK S.A. Będą dalsze wyłączenia, ma być na nowo określona definicja „procesu podstawowego” (czytaj: które stanowiska mają wedle Prezesów ostać się w Elektrowni, a co prawdopodobnie zostanie wyłączone, będą podjęte również próby ponownego określenia , które stanowiska wymagają konieczności pracy w porze nocnej (lub inaczej , które „wylecą” z „czterobrygadówki”). Dodać należy , że proces ten jest w fazie początkowej...

 

Zarząd ZZPRC na posiedzeniu 17 kwietnia szczegółowo przeanalizuje uzyskane informacje i podejmie stosowne decyzje.

Zmieniony ( 10.04.2014. )
 
Spotkanie u Dyrektora.
Autor: Andrzej Nalepa   
03.04.2014.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Zarządu ZZPRC z Dyrekcją Elektrowni Bełchatów.

Wśród poruszanych problemów na pierwsze miejsce wybiła się sprawa dotrzymywania podpisanych porozumień. Problem ma bezpośrednie przełożenie na obecnie najważniejsze dla Pracowników sprawy tj. kwestie płacowe oraz te związane z prowadzoną restrukturyzacją PGE GiEK S.A.

Ponieważ spotkanie było nieformalne, nie podjęto na nim żadnych wiążących decyzji w kluczowych sprawach, stanowiło jednak dobre przygotowanie do spotkania w dniu 09 kwietnia.

 

Zmieniony ( 03.04.2014. )
 
Polscy robotnicy wciąż zarabiają niewiele
Redaktor: Administrator   
03.04.2014.
ImageW przemyśle nadal płacą zdecydowanie gorzej, niż w Europie. Ta zarobkowa przepaść pomimo upływy lat niewiele się zmniejsza. Pracownicy przemysłowi mogą w Polsce liczyć średnio na 7,5 euro za godzinę, podczas gdy za tę samą pracę ich koledzy z Niemiec czy z Wielkiej Brytanii dostają średnio 36, 4 euro – wynika z najnowszych danych Eurostatu.

Eurostat – europejski odpowiednik Głównego Urzędu Statystycznego corocznie przygotowuje prognozy i analizy statystyczne obejmujące wszystkie kraje UE.  
Najnowszy dokument pokazuje jak duże są różnice w opłacaniu pracowników przemysłowych w Europie. Z danych wynika, że choć koszty pracy w polskim przemyśle w 2013 roku wzrosły średnio o 3,3% do 7,5 euro za godzinę.  Niemcy płacą swoim pracownikom przemysłowym średnio 36,4 euro, Szwedzi nawet 44,8 euro za godzinę, dlatego polski pracownik wciąż jest bardzo pożądany, stanowiąc tanią siłę roboczą.
Zwłaszcza że jest przygotowany do pracy i ma duże umiejętności. Niżej niż u nas  wyceniana jest praca pracownika litewskiego ( 6 euro), Bułgara (zaledwie 3,5 euro). Nie lepiej jest w krajach, które dotknął kryzys gospodarczy. Portugalczyk zatrudniony w przemyśle zarabia średnio 10 euro.

Wzrost wynagrodzeń pociąga za sobą wzrost kosztów pracy. W Polsce, jak ten problem pracodawców raczej nie dotyka.
 
Od 2008 r. praktycznie nie odnotowano zwiększenia kosztów pracy rozumianych jako wydatki, które ponosi pracodawca na zatrudnienie pracownika - łącznie z pensją i innymi świadczeniami. W ciągu pięciu lat łączny wzrost kosztów wyniósł 0,1 proc.

Tymczasem w Bułgarii było to 44 proc., a w Belgii czy Luksemburgu - ponad 15 proc.
 
Godzinowe koszty pracy w w ciągu czterech lat wzrosły w Polsce tylko o 40 eurocentów! W UE jest to od 3,71 euro w Bułgarii do 40,1 euro w Szwecji. W Polsce 7,6 euro za godzinę. Mniej mają tylko Węgry, Rumunia, Litwa, Łotwa i wspomniana już Bułgaria.
 
Najistotniejszym składnikiem kosztów pracy jest wynagrodzenie, ale są też koszty pozapłacowe Wynoszą one w UE przeciętnie 23,7 proc. Najniższe są na Malcie, gdzie stanowią tylko 8 proc., a najwyższe we Francji - 32 proc. W Polsce jest to 16,7 proc.
 
Źródło: solidarność.org.pl; FZZ.pl;
Zmieniony ( 03.04.2014. )
 
Choć czasy trudne czasem coś sie udaje..
Autor: Andrzej Nalepa   
02.04.2014.
ImageJuż za kilka dni , jak co miesiąc otrzymacie Państwo, razem z wynagrodzeniem za marzec tzw. "odcinki". Prosimy zerknąć bardziej szczegółowo niż zazwyczaj na te wydruki. Szczególnie w rubrykę  z wysokością odprowadzanych składek na PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) i porównując z poprzednim miesiącem odpowiedzieć sobie na pytanie skąd ta zmiana? Tym, którzy się nie domyślają podpowiadamy: my nie plotkujemy tylko negocjujemy...
Apelujemy równocześnie do tych , którzy nie przystąpili jeszcze do PPE, aby przeliczyli, ile pieniędzy przechodzi im co miesiąc koło nosa.
Zmieniony ( 03.04.2014. )
 
A u sąsiada podwyżki...
Redaktor: Administrator   
02.04.2014.

Niemiecki Związek Zawodowy Sektora Usług Verdi porozumiał się we wtorek z pracodawcami w sprawie podwyżek płac dla 2,1 mln pracowników służb publicznych. Najwięcej zyskają osoby z najniższym uposażeniem. Porozumienie zakończyło falę strajków w Niemczech. Zgodnie z zawartym porozumieniem pracownicy urzędów centralnych oraz administracji niższych szczebli otrzymają średnio 3-proc. podwyżkę wynagrodzeń od 1 marca. Podwyżka nie może być mniejsza niż 90 euro, oznacza to, podwyżkę dla pracowników o najniższych zarobkach o ponad 7 proc. W marcu 2015 roku ma nastąpić kolejna podwyżka o 2,4 proc.

W zeszłym tygodniu Verdi zorganizował w różnych częściach kraju serię strajków. Pracę porzucili między innymi pracownicy urzędów miejskich, przedszkoli, służb oczyszczania miasta oraz zakładów komunikacji miejskiej.

W ubiegły czwartek strajkowali pracownicy służb publicznych na siedmiu niemieckich lotniskach, w tym w największym niemieckim porcie lotniczym we Frankfurcie nad Menem. Linie lotnicze Lufthansa musiały odwołać w tym dniu 600 lotów.

Nie dziwi fakt 4 krotnie wyższych zarobków u naszych zachodnich sąsiadów. Oni walczą o swoje zarobki. Strajki i akcje protestacyjne odbywają się na dużą skalę.

My obawiamy się protestować i godzimy się, aby minimalne wynagrodzenie pozostawało na głodowym poziomie. Na hasło strajk wymiękamy, jakby poruszano jakiś temat tabu.
Zmieniony ( 03.04.2014. )
 
Poseł Krystyna Ozga wspiera działania kobiet w MegaSerwis sp. z o.o.
Autor: Andrzej Nalepa   
02.04.2014.
  25 marca 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej miało miejsce  spotkanie Przedstawicieli Pracowników oraz Związków Zawodowych spółki MegaSerwis Sp z o.o. wchodzącej w skład koncernu PGE GiEK SA z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa,  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie niekorzystnej propozycji Zarządu dotyczącej obniżenia wynagrodzenia oraz pogorszenia warunków socjalnych.
 
Do spotkania doszło  dzięki staraniom Pani Krystyny Ozgi, Posłanki na Sejm RP.
Zdesperowane Pracownice znalazły w Pani Poseł powiernika swoich spraw w związku z brutalną próbą obniżenia wynagrodzeń do poziomu, za jaki nie byłyby w stanie się utrzymać.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentował Pan Radosław Mleczko, Ministerstwo Skarbu - Pani  Małgorzata Niezgoda. Czy spotkanie przyniesie konkretne rozwiązania, okaże się niebawem, bowiem na 15-16 kwietnia wyznaczono terminy spotkań pomiędzy Związkami Zawodowymi oraz Zarządem w spółce MegaSerwis.
Zmieniony ( 02.04.2014. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 121 - 150 z 1002