ZZPRC Elektrowni Bełchatów

Strona główna arrow W Elektrowni
17 Czerwca 2024
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Adolf, Adolfa,
Adolfina, Alf,
Agnieszka,
Drogomysł,
Franciszek, Laura,
Marcjan, Radomił,
Rainer, Wolmar
Do końca roku zostało 198 dni.
Menu witryny
Strona główna
W Związku
W Elektrowni
W PGE i PGE GiEK
W Energetyce
Przegląd prasy
Płace
Kącik prawny
Władze Związku
Zasiłki statutowe
Prawo
O Nas
Przydatne linki
Nasze Galerie
Na wesoło
PZU Bolero
Administrator
W Elektrowni

Fundusz socjalny Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
15.01.2019.
Pod koniec ubiegłego tygodnia  związki zawodowe uzgodniły z dyrekcją Elektrowni Bełchatów nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz preliminarz na 2019r. Zmiany są niewielkie, głównie dostosowujące Regulamin do aktualnych wymogów prawnych.
Zmieniony ( 15.01.2019. )
 
Kodeks Pracy a ZUZP Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
08.12.2018.

Ponieważ odbieramy mnóstwo telefonów z pytaniami dotyczącymi niektórych naszych uprawnień, postanowiłem przybliżyć zasady regulujące uprawnienia pracowników.
Podstawowym dokumentem określającym minimum uprawnień pracowniczych jest Ustawa Kodeks Pracy. Można znaleźć pod adresem:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
Związki zawodowe mogą wynegocjować z pracodawcą warunki lepsze od tych z Kodeksu pracy.Spisuje się je w Regulamie pracy lub Zakładowym Układzie zbiorowym Pracy.(ZUZP)
Jest to dobrowolne porozumienie regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron w tym warunki pracy i płacy oraz inne świadczenia związane z pracą.

ZUZP zawiera się dla wszystkich pracowników bez względu na ich przynależność związkową, zatrudnionych przez pracodawcę.
Oprócz układów zawieranych przez pracodawcę i zakładową organizację związkową mogą być zawierane układy ponadzakładowe. Są one podpisywane przez ponadzakładowe organizacje związkowe z organizacjami pracodawców.

Pracownicy mogą być objęci jednocześnie zakładowym i ponadzakładowym układem zbiorowym pracy.

Postanowienia ZUZP nie mogą być mniej korzystne od postanowień układu ponadzakładowego. Pracowników naszej elektrowni obowiązują postanowienia PZUZP dla pracowników energetyki. Ponieważ najistotniejsze elementy wpisane są do ZUZP nawet niepewność co do stanu PUZP jest póki co dla nas mało ryzykowna.
Ponieważ wiele pytań dotyczy poszczególnych elementów układu przypominamy, że wypowiedzieć układu częściowo nie można. Pracowników Elektrowni obowiązują nadal wszystkie jego elementy.

Zmieniony ( 10.12.2018. )
 
Socrates o bieżacym stanie spraw Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
23.11.2017.
W ostatnich dniach otrzymaliśmy od firmy SOCRATES informację o bieżącym stanie spraw dotyczących członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Bełchatów a dotyczącym dochodzenia przed sądami …(kliknij aby przeczytać całość)
Zmieniony ( 05.12.2017. )
 
Komentarz prawie polityczny? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
15.04.2017.

Brak dialogu to też polityka

W PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów  odbyło się okresowe spotkanie dyrekcji z kadrą kierowniczą oddziału. Po spotkaniu do kierowników przesłany został mail w którym znalazł się poniższy tekst:

Wszelkie spotkania z przedstawicielami rady nadzorczej lub organizacji społecznych mogą odbywać się tylko jako spotkania zorganizowane przez wydział DO lub DL. Wszelkie inne wiece masówki, spotkania i pogadanki są nielegalne”.

Rozumiem, że wraca nowe. I to nawet bardzo, bo sprzed lat 90 ubiegłego wieku.

Komu zależy na tym aby robić sobie z pracowników i związków zawodowych przeciwnika a nie sojusznika?

Co bym nie napisał złego o poprzedniej ekipie zarządzającej PGE GiEK S.A. to takiej arogancji wobec strony społecznej nie pamiętam.

Jesteśmy za PIS-em bo oczekujemy prawdziwego dialogu społecznego. Rozmów i szukania rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez obie strony. A co mamy – czytaj powyżej.

Na szczeblu krajowym reformy i poszukiwanie prawdy nadal znajdują poparcie społeczne, jednak z takim podejściem „w terenie” wybory lokalne (w 2018r) mogą znów zaskoczyć wynikami!

A może zawłaszczone przez partie polityczne spółki już będą miały taką przypadłość niezależnie od kolorytu ekipy rządzącej? Może to nie patologia a nasze niedostosowanie? Brak zrozumienia dla sytuacji.  Wszak zwycięska partia zawsze jakoś musi się okupić swoim działaczom. Toż to prawdziwi, żądni kasy obywatele a nie jacyś altruiści!

Czy jeśli dostrzega się to mając prawie 60lat i jeśli ciągle wywołuje to zdziwienie i oburzenie  oznacza to zdrowy wzrok i kręgosłup moralny  czy raczej niedostosowanie?

Chciałbym wierzyć , że to pierwsze.

Kolejny maraton wyborczy zaczyna się już w przyszłym roku…

Zacytujmy jeszcze raz

 „Wszelkie spotkania z przedstawicielami rady nadzorczej lub organizacji społecznych mogą odbywać się tylko jako spotkania zorganizowane przez wydział DO lub DL. Wszelkie inne wiece masówki, spotkania i pogadanki są nielegalne”.

Może zarządy zwiazków zawodowych działąjęcych w Elektrowni Bełchatów powinny w tym kontekście uznać za nielegalne spotkania z taką dyrekcją?

Zmieniony ( 18.04.2017. )
 
Spotkanie się odbyło i tyle.. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
17.01.2017.

11 stycznia  w godz. 9:00 – 12:15  odbyło się spotkanie będących w sporze zbiorowym dwóch największych Związków Zawodowych działających w Elektrowni Bełchatów z Dyrektorem Elektrowni  i przedstawicielami PGE GiEK S.A. na czele z Dyrektorem HR z Panem Markiem Szydłowskim. Przedmiotem rozmów miały być kwestie negocjowanego porozumienia, kończącego spory zbiorowe w Elektrowni Bełchatów.

Niestety, spotkanie nie przyniosło żadnych rezultatów. Można było odnieść wrażenie , że odbyło się tylko po to, aby móc stwierdzić, że prowadzone są rozmowy.

Strona Pracodawców była „merytorycznie przygotowana” w sposób, jaki nigdy nie przytrafił się  za poprzedniego prezesa PGE GiEK S.A.

Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka , że do końca 2017 roku obowiązuje dotychczasowa Umowa, a po niej do 2027 powinna obwiązywać umowa podpisana przez pozostałe 4 elektrowniane organizacje związkowe.

Naszym zdaniem ma ona istotne wady i bez ich wyeliminowania nie widzimy możliwości jej podpisania.

Najważniejszą rzeczą jest status pracodawcy w Oddziale Elektrownia Bełchatów.

Jesteśmy przekonani, że odebranie tego statusu Dyrektorom w Oddziałach w następnej kolejności będzie  grozić utratą uprawnień pracowniczych wynikających z ZUZP.

Nie godzimy się również na proponowany poziom etatyzacji*, ponieważ już dziś zgłaszane są przez naszych Członków kłopoty z udzieleniem należnych pracownikom dni wolnych. 

Brak zgody na naszą propozycję zapisu cyt: „W sytuacji obniżenia zatrudnienia poniżej uzgodnionego  w Porozumieniu poziomu, Pracodawca zobowiązuje się do niezwłocznego uruchomienia procedury zatrudniania nowych pracowników.” stawia pod znakiem zapytania  chęci uzupełniania zatrudnienia w ww. sytuacji.

Nie możemy podpisać się pod punktem cyt: „Naruszenie przez pracownika lub kadrę zarządzającą wartości etycznych i naczelnych zasad określonych w Kodeksie Etyki stanowić będzie podstawę do wyciągnięcia ujemnych skutków prawnych dla osób naruszających Kodeks.”   Związek zawodowy nie jest bowiem od tego, aby stwarzać  Pracodawcy więcej możliwości karania pracowników

Czy jest sens dalej udawać,  że prowadzone są rozmowy? Wszystko zależy od stanowiska Zarządu PGE GiEK S.A.  Z naszej strony możemy zapewnić , że nie uchylamy się od rzeczowego dialogu, ale fikcję proponujemy zostawić autorom beletrystyki.

 

*- Etatyzacja - liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, określona dla Pracodawcy, niezbędna do bezpiecznej i efektywnej realizacji zadań
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
W 2017 rok z optymizmem... Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
30.12.2016.
W dniu 28 grudnia odbyło się spotkanie Dyrekcji ze Związkami Zawodowymi działającymi w Elektrowni Bełchatów.

Proponowany przez Pracodawcę porządek spotkania  przedstawiał się następująco:

·         Porozumienia w sprawie zakończenia sporów zbiorowych na tle kwestii restrukturyzacyjnych i stabilności zatrudnienia; porozumienia ws. Kodeksu etyki;

·         Konsultacje płacowe na 2017 rok,  zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (Załącznik Nr 22 do ZUZP „MECHANIZM USTALANIA WSKAŹNIKA WZROSTU PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA U PRACODAWCY”);

·         Umowa grupowego ubezpieczenia PPLUS ( rekomendacja przedłużenia lub przeprowadzenia negocjacji ).

Niestety Pracodawca uchylił się od jakichkolwiek negocjacji w sprawie zakończenia sporów zbiorowych.  Stwierdził , że skoro na 11 styczna 2017r zapowiedziane jest spotkanie Związków Zawodowych działających w elektrowni a  skupionych w Porozumieniu Miedza z Zarządem PGE GiEK S.A. to nie ma sensu aby włączał się teraz w ten proces.

Tak więc oczekujemy na spotkanie z Zarządem PGE GiEK w dniu 11 stycznia 2017r.

O negocjacjach w sporze zbiorowym i oszustwie przy podpisywaniu mechanizmu ebidty w następnym materiale.

Zmieniony ( 30.12.2016. )
 
Związki w Elektrowni Bełchatów żądają podwyżki! Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
25.04.2016.

Związki zawodowe działające w Elektrowni Bełchatów w tym ZZPRC wystąpiły do pracodawcy z żądaniem wzrostu wynagrodzeń w 2016r. Żądanie podpisania porozumienia dotyczącego wzrostu  średniej płacy rok do roku na poziomie 1,05 zostało przekazane Pracodawcy w piątek 23 kwietnia z terminem realizacji określonym na 30 kwietnia.

Pracodawca został poinformowany, że w przypadku nie zrealizowanie żadania będzie oznaczało wejście w spór zbiorowy.

Zmieniony ( 25.04.2016. )
 
Zarząd ZZPRC odrzuca PAKT Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
16.04.2016.

W związku z przekazaniem Związkom Zawodowym w dniu 31.03.2016 materiału pod nazwą PAKT NA RZECZ WZROSTU PRODUKTYWNOŚCI ORAZ TRWAŁYCH I BEZPIECZNYCH STANOWISK PRACY, Zarząd ZZPRC informuje , że na posiedzeniu w dniu 11.04.2016r przyjął Uchwałę o odrzuceniu dokumentu w całości.

Poinformowaliśmy o tym 15 kwietnia Pracodawcę,  Pisemne stanowisko wraz z uzasadnieniem przekazane zostanie do 22 kwietnia. Przypominamy, że ZZPRC jest w sporze z Pracodawcą od 26 czerwca 2015r. Zwiażek przedłożył stronie pracodawcy swój projekt porozumienia pod nazwa Umowa Gwarancyjna zabezpieczającego pracownikom sprawy płacowe, sojalno-bytowe a także reguljący inne sprawy społeczne w Oddziale.
Zmieniony ( 16.04.2016. )
 
Wyniki referendum strajkowego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
10.03.2016.

Zakończyło się referendum strajkowe w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Zdecydowana większość pracowników opowiedziała się za przeprowadzeniem akcji protestacyjnej do strajku włącznie w przypadku nie podpisania porozumienia kończącego spór zbiorowy.

Ogółem uprawnionych do głosowania było  3259 pracowników.

Udział w referendum wzięło  2500 osób co stanowi 76,7% uprawnionych.

Na pytanie referendalne nr 1 na:

„TAK” oddano 2474   głosy,   co stanowi 98,96% wszystkich oddanych głosów.

Na pytanie referendalne nr 2 na:

„TAK” oddano 2421 głosów co stanowi 96,84 % wszystkich oddanych głosów.

Przypomnijmy jeszcze Art. 20.1. USTAWY O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW Zbiorowych:

Art. 20. 1. Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.

 

 

Zmieniony ( 10.03.2016. )
 
4 marca, ostatni dzień referendum strajkowego. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
04.03.2016.

4 marca kończy się referendum strajkowe w największej polskiej elektrowni.  Pracownicy wypowiadają się, a ich głosy będą przekładały się na dalsze możliwości i sposób prowadzenia sporu ze stroną pracodawcy. Ponieważ dostajemy sporo pytań jak załoga oddaje głosy, informujemy, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie.

Listy są w posiadaniu komisji referendalnej a po zakończeniu głosowania i  podliczeniu głosów trafią w zabezpieczonych kopertach do sejfu i tylko sąd może skutecznie żądać ich okazania.

 

Zmieniony ( 04.03.2016. )
 
Referendum strajkowe - Komunikat nr 3 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
22.02.2016.

W Elektrowni Bełchatów rozpoczęło sie referendum strajkowe. W zwiazku z tym pojawił się Komunikat nr 3

Czego żądamy:

W związku z brakiem współpracy w zakresie §16 Porozumienia - Umowy Gwarancyjnej z dnia 16 lipca 2010 r., zawartego pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, łamaniem porozumień z 17 lipca 2012r i 10 grudnia 2013r, na podstawie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, żądamy:

          przestrzegania Porozumienia-Umowy Gwarancyjnej zawartego dnia 16 lipca 2010r. w Warszawie, w szczególności § 16 ust. 1, 2 i 4, zgodnie z którym Pracodawcy i Spółka Przejmująca, Gwaranci oraz Związki Zawodowe zobowiązali się do współpracy w dobrej wierze celem łączenia interesów Pracowników, Spółki Przejmującej, PGE S.A. i Pracodawców. Ponadto Pracodawcy i Spółka Przejmująca zobowiązali się konsultować ze Związkami wszelkie zamierzenia i planowane decyzje dotyczące praw i interesów Pracowników. Wskazujemy, iż Pracodawcy i Spółka Przejmująca zobowiązali się uzgadniać ze Związkami Zawodowymi wszelkie zamierzenia i planowane decyzje związane z procesem konsolidacji na każdym jego etapie. Za złamanie ww. konieczności uznajemy wyłączanie prac, (usług) świadczonych do tej pory przez Pracowników elektrowni do spółek zewnętrznych.

          Podpisania porozumienia gwarantującego wydłużenie działania Umowy Gwarancyjnej z dnia 16 lipca 2010r. w tym gwarancji zatrudnienia co najmniej do końca 2025r.

 

 Kliknij aby przeczytać

Zmieniony ( 04.03.2016. )
 
Referendum strajkowe - Komunikat nr 2 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
22.02.2016.

W związku z przeprowadzanymr Referendum strajkowym ukazał sie komunikat nr 2.

Komunikat nr 2

REFERENDUM STRAJKOWE

Wszystkie Związki Zawodowe działające w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów w ramach prowadzonego sporu zbiorowego z Pracodawcą w dniu 16.02.20l£r wzięły udział w spotkaniu z udziałem mediatora Pani Małgorzaty Marweg. Wbrew naszym oczekiwaniom ponownie okazało się, że nie udało się osiągnąć postępu w mediacjach.

 

W związku z tym podjęliśmy ostateczną decyzję o przeprowadzeniu referendum strajkowego.Referendum przeprowadzone zostanie w dniach od 22 lutego do 04 marca 2016r. Komisja referendalna będzie pracowała w godzinach 7.30- 15.00 w budynku U9 na I piętrze.

Karta do głosowania będzie wydawana po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

kliknij aby przeczytać całość

Zmieniony ( 22.02.2016. )
 
Referendum strajkowe - Komunikat nr1 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
10.02.2016.

ImageJak zapewne większość pracowników Elektrowni Bełchatów pamięta z końcem ubiegłego roku nie udało sie uzyskać porozumienia pomiędzy Dyrekcją  a Związkami Zawodowymi w toczonych sporach zbiorowych. W związku z brakiem postępów w mediacjach podjęta została decyzja o przeprowadzeniu referendum strajkowego. W związku z tą sytuacją przedstawiamy komunikat dla załogi jaki w dniu wczorajszym wydały razem wszystkie organizacje związkowe działajace w PGE GiEK S.A.Oddział  Elektrownia Bełchatów.

Komunikat nr1

REFERENDUM STRAJKOWE

         Wszystkie Związki Zawodowe działające w Elektrowni Bełchatów w 2015 roku rozpoczęły spory zbiorowe z Pracodawcą między innymi w sprawach dotyczących wydłużenia gwarancji zatrudnienia i przestrzegania wcześniej podpisanych porozumień...

kliknij aby przeczytać całość

Zmieniony ( 22.02.2016. )
 
ING nie chce nas, my nie chcemy ING Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
03.12.2015.

Jak donoszą media Bank ING ze skutkiem natychmiastowym zadecydował zakończyć finansowanie nowych elektrowni węglowych i kopalń węgla energetycznego na całym świecie. ING nie będzie również finansować żadnych nowych klientów, których działalność jest w ponad 50 proc. zależna od eksploatacji elektrowni węglowych oraz kopalń węgla energetycznego.
ING należy do największych banków działających w Polsce, brał udział w finansowaniu inwestycji wszystkich dużych krajowych grup energetycznych a więc Enei, Energi, PGE i Taurona. ING zaangażował się także w sektor węglowy m.in. w emisję obligacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).
Bank zapewnia, że będzie wywiązywał się z już zawartych umów z firmami z sektora energetyki węglowej i górnictwa węgla.
- Zmiany klimatu są poważnym wyzwaniem dla naszego świata, a banki mają realną możliwość, aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu - przekonuje prezes ING Ralph Hamer.

Ponieważ decyzja ta uderza w polską enetgetykę,  ZZPRC jako związek zawodowy działajacy w polskiej spółce energetycznej w najbliższym czasie wycofa środki zgromadzone w  ING przenosząc je do polskiego banku wolnego od decyzji gremiów międzynarodowych.

Zmieniony ( 03.12.2015. )
 
Czy uda się osiągnąć porozumienie? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
09.11.2015.

ImageImageOd czerwca 2015 r Zarząd ZZPRC jest w sporze zbiorowym z Dyrekcją PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Na ostatnim spotkaniu mediacyjnym przedstawiliśmy stronie Pracodawcy swoją propozycję zakończenia sporu. Przypomnijmy , że spór powstał z powodu żądań przestrzegania podpisanych porozumień oraz podpisania gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników elektrowni.

Ponieważ mediacje trwają, na razie trudno przewidzieć ich finał. Będziemy starali się jednak na bieżąco informować o ich postępie.

Czy i kiedy przeprowadzone zostanie referendum strajkowe Zarząd ZZPRC dyskutował będzie na posiedzeniu w dniu 20 listopada br.
Zarząd ZZPRC informuje na bieżąco o przebiegu mediacji pozostałe organizacje związkowe w Elektrowni Bełchatów uznając , że bliska współpraca zwiększa szanse na wspólny sukces.

Zmieniony ( 09.11.2015. )
 
Stanowisko w sprawie etatyzacji Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
11.06.2015.
STANOWISKO
Związków Zawodowych w/s projektu etatyzacji w Elektrowni Bełchatów

Związki Zawodowe działające w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów po zapoznaniu się z prowizorycznym projektem etatyzacji przedstawionym przez Dyrektora Oddziału na spotkaniach w dniach 01 i 03.06.2015 r. z ogromnym niepokojem odbierają propozycję zmniejszenia zatrudnienia w Elektrowni Bełchatów o 457 osób i likwidacje tylu miejsc pracy. Uważamy ją za bardzo niesprawiedliwą i wysoce nieodpowiedzialną.
Związki Zawodowe stoją na straży obrony praw pracowniczych, a obrona pracowników przed zwolnieniem z pracy jest najważniejszym celem, dlatego też wypełniając postanowienia ZUZP, Umowy Gwarancyjnej oraz zapisów porozumień z 16.07.2012 i 10.12.2013r r. kategorycznie sprzeciwiamy się przedstawionym propozycjom. kliknij aby przeczytać całość
Zmieniony ( 11.06.2015. )
 
Czy czeka nas rok bez podwyżek? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
13.04.2015.
W dniu 12.02.2015 r. wszystkie  Związki Zawodowe działające w Elektrowni Bełchatów przekazały Pracodawcy wspólne stanowisko dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Elektrowni Bełchatów w roku 2015.
Pomimo kilku spotkań Związków Zawodowych z Pracodawcą nie osiągnięto porozumienia w tej materii.
W dniu dzisiejszym , tj. 13 kwietnia 2015 r.,  z inicjatywy Członka  Rady Nadzorczej – Pana Janusza  Roswaga dojdzie do spotkania Stron z jego udziałem.
Zmieniony ( 13.04.2015. )
 
Mechanizm jest a porozumienia brak Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
22.02.2015.

ImageDo końca roku powinno być zawarte porozumienie o wzroście płac w elektrowni Bełchatów cyt. „Konsultacje powinny rozpocząć się najpóźniej po rozpoczęciu procesu planistycznego i powinny zakończyć się do końca roku poprzedzającego rok planistyczny”.  Porozumienia jak na razie brak a przecież cyt: „Konsultacje, o których mowa … powinny zakończyć się zawarciem porozumienia".

Strona społeczna przedstawiła 12 lutego 2015r jednolite stanowisko dotyczące ww. kwestii.  Dodajmy że  została wprowadzona w błąd informacją o ujemnej dynamice wskaźnika EBITDA GK PGE .

Według opublikowanych danych przez PGE S.A. dynamika EBITDA GK PGE jest jednak dodatnia.

Oczekiwanie na odpowiedź  Dyrekcji przedłuża się. Związki zawodowe  we wspólnym stanowisku wyraziły oczekiwanie wzrostu płac zasadniczych od lipca br. o kwotę mieszczącą sie w zakresie mechanizmu.

Przypominamy, że zgodnie z Umową Gwarancyjną Pracodawcy przysługuje prawo do jednostronnego wprowadzenia regulacji płacowych  tylko w przypadku braku jednolitego stanowiska związków zawodowych.

-Cytaty pochodzą z tekstu ZUZP opisującego mechanizm wzrostu wynagrodzeń stosowany od bieżącego roku w Elektrowni Bełchatów.

Zmieniony ( 23.02.2015. )
 
Nie dla tworzenia CUW w PGE S.A. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
19.12.2014.

W dniach 10-12 grudnia odbyło się w Krynicy spotkanie Zarządu PGE S.A. , PGE GiEK S.A. oraz Zarządów spółek zależnych z przedstawicielami związków zawodowych działających w grupie PGE. Ci ostatni stanowczo skrytykowali działania zarządu PGE majace doprowadzić do utworzenia Centrum Usług Wspólnych w PGE. Cóż to za twór tenże "CUW"? Jest to powołana przez PGE spółka, w której docelowo skupiona miałaby być działalność wyprowadzona z poszczególnych, rozrzuconych po Polsce części PGE.

Wobec obaw o miejsca pracy, zarobki oraz spodziewaną zapaść na lokalnych rynkach pracy związki zawodowe działajace w grupie zażądały wstrzymania prac nad tą koncepcją. Sprzeciw wywołał też sposób wprowadzenia tego projektu. Wbrew deklarowanej chęci prowadzenia dialogu społecznego prowadzona jest polityka faktów dokonanych. Nałożenie się wyżej wymienionych elementów wywołało gwałtowny efekt w postaci jednolitego negatywnego stanowiska strony społecznej.

Wobec takiego rozwoju sytuacji, grożącego gwałtownym wzrostem napięcia społecznego wydaje się , że Zarząd PGE S.A.  nie ma innego wyjścia jak wstrzymanie prac nad projektem i rozpoczęciem rozmów w celu wypracowania  akceptowalnego społecznie rozwiązania.

Oprócz spraw zwiazanych z próbą tworzenia CUW w dalszej części spotkania poruszone zostały sprawy związane  z programem oszczędności prowadzonym w PGE GiEK S.A. oraz poruszono kwestie docelowej etatyzacji w poszczególnych Oddziałach PGE GiEK S.A.

 

 

Zmieniony ( 24.12.2014. )
 
Zakończenie sporów zbiorowych w elektrowni Belchatów Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
03.12.2014.
27 listopada ZZPRC oraz MZZPE podpisały porozumienia z pracodawcą kończące spory zbiorowe. Spory płacowe wszczęte na tle wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przez ZZPRC i tożsamy przez MZZPE zakończyły się równocześnie ze sporem na tle płacowym wszczętym przez ZZPRC.
Łączne potraktowanie sporów pozwoliło na znalezienie kompromisu i podpisanie porozumień, o szczegółach których informowaliśmy w oddzielnym komunikacie.  Porozumienie obok wymiaru finansowego pokazało, że nawet w bardzo trudnej sytuacji daje się znaleźć rozwiązanie, Podpisane porozumienie zakończyło konflikt w Elektrowni Bełchatów.
Zmieniony ( 24.12.2014. )
 
Referendum strajkowe trwa do 14 listopada Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
02.11.2014.
 Komunikat nr 3

W Elektrowni Bełchatów trwa referendum strajkowe.                               

Aktualnie zgodnie z informacjami przekazywanymi wcześniej funkcjonuje tylko jedno miejsce gdzie Pracownicy mogą głosować, znajduje się ono na I piętrze budynku U9    (nad wejściem  głównym do elektrowni).
Przypominamy , że aby referendum spełniło ustawowe kryteria musi wziąć w nim udział więcej niż połowa Pracowników.  Jeśli z głosujących co najmniej połowa będzie za strajkiem-będzie to oznaczało spełnienie drugiego warunku ustawowego.

Będzie to również wyraźny sygnał dla  Pracodawcy o nastrojach społecznych i desperacji  jego Pracowników!
Idąc do głosowania  możesz zagłosować  na „Tak” lub „Nie”!

Nie idąc automatycznie  głosujesz na” NIE”!

Pomyśl,  czy chcesz być przeciw?

Zmieniony ( 15.11.2014. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 25 z 177