ZZPRC Elektrowni Bełchatów

Strona główna arrow W Związku
14 Lipca 2024
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Bonawentura, Damian,
Dobrogost,
Franciszek, Izabela,
Kosma, Marceli,
Marcelin, Marcelina,
Stella, Ulryk,
Ulrych, Ulryka
Do końca roku zostało 171 dni.
Menu witryny
Strona główna
W Związku
W Elektrowni
W PGE i PGE GiEK
W Energetyce
Przegląd prasy
Płace
Kącik prawny
Władze Związku
Zasiłki statutowe
Prawo
O Nas
Przydatne linki
Nasze Galerie
Na wesoło
PZU Bolero
Administrator
W Związku

Średniowiecze w PGE? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
09.12.2016.

Czy w PGE zapłoną stosy?

PGE Polska Grupa Energetyczna przyjęła system zarządzania zgodnością Compliance* i Kodeks etyki dla całej grupy.  Określiła w nim najważniejsze wartości, którymi zamierza kierować się w swoich działaniach.

Kodeks etyki** Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników oraz od kadry zarządzającej.

Wydawać by się mogło , że ten zestaw norm przekazany grupie będzie wdrażany poprzez wcielanie go w życie od góry do dołu korporacji.

Normy jakimi chce się kierować grupa PGE z deklaracji są przyjazne pracownikowi. Tylko przyklasnąć takiemu pomysłowi!

Niepokoić może zamiar karania pracowników za nieprzestrzeganie zawartych w tymże Kodeksie Etyki norm. A już kuriozalne wydaje się oczekiwanie od związków zawodowych, że wyrzekną  się obrony pracowników dotkniętych podejrzeniem naruszenia kodeksu. Moim zdaniem organizacje związkowe podpisując zgodę na karanie pracowników z tego tytułu „nieco” się zagubiły.

Korzystając z okazji, chcąc pokazać „zalety” Kodeksu Etyki PGE zgłaszamy publicznie potrzebę sprawdzenia zasady zatrudniania pracowników do oddziałów od początku 2016r.  Mamy poważne obawy, że procedury obowiązujące w tym zakresie w grupie PGE w wielu wypadkach odbiegają dalece od zasad stosowanych. Dodajmy, że donosicielstwo nie jest dobrym sposobem na integrację załogi i nie sprzyja budowaniu przyjaznej atmosfery.

Rodzi to podejrzenie , że zasady owe mają być batem na maluczkich, w pozostałych zaś przypadkach  opaska Temidy skutecznie przysłoni niewygodne fakty.

Ponieważ  ZZPRC Elektrowni Bełchatów powołany został do obrony interesów pracowniczych a nie zwiększania ilości podstaw, jakimi może dysponować pracodawca czy korporacja w celu karania pracowników, nie zamierzamy podpisywać tego typu porozumień.

Etyka, która pozwala na zatrudnianie kolegów partyjnych a nie pozwala na zatrudnienie członka rodziny zmarłego wieloletniego pracownika jest dla nas niezrozumiała.

Wprowadzajmy dobre wzorce przykładem , szkoląc i propagując te dobre praktyki, wiedząc , że proces wymaga czasu i cierpliwości. Średniowieczne metody karania i „płonące stosy” zostawmy jako niechlubną kartę w historii etyki.

 

* Compliance – zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń. Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji.

** etyka - w sensie potocznym — etyka to ogół norm moralnych uznawanych w pewnym czasie przez jakąś zbiorowość społeczną jako punkt odniesienia dla oceny i regulacji postępowania w celu integracji grupy wokół pewnych wartości

Zmieniony ( 09.12.2016. )
 
Czy osiągniemy kompromis? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
08.12.2016.

Powoli zbliżamy się do końca 2016r. Ostatnie spotkanie z pracodawcą  cofnęło nas w negocjacjach o rok. Postanowiliśmy pokazać Państwu punkty, które na dziś uniemożliwiają nam podpisanie Porozumienia.

  • Kodeks Etyki
  • Poziom zatrudnienia (etatyzacja
  • Status pracodawcy w Oddziałach
  • Wysokość odszkodowania.

Szerzej opiszemy te różniące nas elementy w kolejnych artykułach.

Zmieniony ( 09.12.2016. )
 
Informacja dla Członków ZZPRC Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
27.11.2016.
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego informuje, że w związku z rozwiązaniem umowy z PZU na ubezpieczenie antybiotykowe, karty upoważniające do korzystania z w/w ubezpieczenia tracą ważność z dniem 01.12.2016 r
Zmieniony ( 27.11.2016. )
 
Nowe Ubezpieczenie - Cztery Pory Roku ! Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Z. Michalski   
29.02.2016.

Z dniem 01-01-2016 r wszyscy członkowie Naszego Związku są objęci na warunkach promocyjnych nowym ubezpieczeniem lekowym „Cztery Pory Roku”.  „Cztery Pory Roku” to zakup z 80% zniżką wypisanych na receptę wszystkich antybiotyków oraz leków  na: przeziębienie, grypę, kaszel, katar, opryszczkę, zapalenie spojówek, zapalenie uszu, zatrucie pokarmowe, skurcz przewodu pokarmowego, zakażenie skórne, oparzenia.  Co zyskujemy?   Cena przy zakupie leków jest mniejsza o 80%. Korzystamy z ubezpieczenia w prosty sposób. Z receptą wypisaną na siebie oraz z kartą ubezpieczenia udajemy się do jednej z 2600 aptek współpracujących z PZU i dofinansowanie otrzymamy już w chwili zakupu płacąc tylko 20 % ceny leku. Zakupu możemy dokonać również w dowolnej aptece, kupujemy leki, a po zgłoszeniu się do PZU Życie SA z imienną fakturą, otrzymamy należną kwotę dofinansowania.W związku z tym, że na liście leków jest wiele takich na które nie jest wymagana recepta zalecamy, aby poprosić lekarza o wpisanie ich  na receptę, gdyż tylko leki wypisane na recepcie podlegają refundacji. Lista aptek i leków refundowanych poniżej.

Zmieniony ( 29.02.2016. )
 
Nowe ubezpieczenie lekowe "CZTERY PORY ROKU" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Miętkiewicz, Zbigniew Michalski   
19.01.2016.
„CZTERY PORY ROKU” - Jak wszyscy wiecie każdy członek naszego związku posiada kartę ubezpieczenia lekowego. Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiła jednak pewna zmiana. W  wyniku negocjacji z PZU udało się w ramach tej samej opłaty zwiększyć zakres leków objętych częściowa refundacją. W związku z tym pragniemy poinformować wszystkich członków naszego związku, że do końca stycznia wszyscy otrzymają pocztą nowe karty, z nowym numerem, które należy okazywać przy zakupie leków w wybranych aptekach. Stare karty przestały być aktywne.

W razie jakiś wątpliwości lub pytań prosimy o telefon do biura Związku ( 20-10; 10-14)

 kliknij na link:  Lista leków do pobrania tutaj

 kliknij na link:  Lista aptek do pobrania tutaj

 

Zmieniony ( 25.01.2016. )
 
Odbyło się posiedzenie Zarządu ZZPRC Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
23.11.2015.

20 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu ZZPRC Elektrowni Bełchatów. Omówiono bieżące wydarzenia ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonego sporu zbiorowego w obliczu zagrożeń dla uprawnień pracowniczych.

Skąd płynąć mogą owe zagrożenia?

Jedne płyną ze strony PGE S.A. – tu dążenie do utrzymania poziomu ebidty (1) w przedziale pozwalającym utrzymać zdolność kredytową na odpowiednim poziomie,  drugie z projektów połączenia  z PGE S.A. z kopalnią lub kopalniami węgla kamiennego. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć , że zagrożenia te (zarówno dla energetyki jak i górnictwa)  mają podłoże polityczne – wprost wynikają z prowadzonej przez UE polityki wobec energetyki i przyjmowania tych rozwiązań przez Rząd Polski.

 

Według informacji płynących ze sfer zarządzających w PGE przy utrzymującej się niskiej cenie energii i potrzebach inwestycyjnych, aby zdobywać środki na inwestycje należy utrzymać zysk na odpowiednim poziomie. Wiązałoby  się to z dalszym cięciem kosztów. Wielce prawdopodobne wydaje się pójście w kierunku redukcji kosztów pracowniczych a więc ścinania uprawnień tych ostatnich.

Zarząd ZZPRC stanowczo sprzeciwiać się będzie  takiemu podejściu widząc inne możliwości pozyskiwanie kapitału przez spółkę – ot, choćby poprzez emisję akcji PGE GiEK S.A. Może spadnie udział większościowego akcjonariusza, ale nie straci nad nią kontroli a pozyska kapitał potrzebny do rozwoju. Jeśli właściciel nie widzi możliwości zmniejszenia swoich udziałów dla rozwoju spółki,  to tym bardziej nie widzimy możliwości, aby odbywało się to kosztem pracowników.

Zarząd podjął decyzje, aby prowadzony spór, będący wynikiem obaw pracowników, w przypadku braku porozumienia przeszedł do następnej fazy.

Zarząd omawiając poziom zatrudnienia w Elektrowni Bełchatów zwrócił uwagę , że nawet uwzględniając proponowaną etatyzację na 2017r  brak już dziś pełnej obsady na wielu stanowiskach.

Poruszając problemy w spółkach zależnych wyraźnie akcentowano konieczność podniesienie wynagrodzeń i koordynacji ewentualnych działań sporowych i protestacyjnych w związku z tym, że o poziomie możliwości finansowych tych firm decydują marże określane poziomem oszczędności narzucanych przez Zarząd PGE S.A.

Ponadto Zarząd rozpatrzył wnioski o zapomogi oraz podjął decyzje o przyjęciu nowych członków.

 

 

Zmieniony ( 23.11.2015. )
 
Zbliża się 40-lecie Elektrowni Bełchatów Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
03.07.2015.

Związki Zawodowe działające w Eelektrowni Bełchatów wystąpiły do Drekcji o uhonorowanie Pracowników specjalną premią z okazji 40-lecia istnienia elektrowni.

 

Zmieniony ( 03.07.2015. )
 
PGE to hojny mecenas i sponsor Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
03.07.2015.
ImageNarodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisały porozumienie o współpracy w celu wdrożenia modelu otwartych innowacji w branży elektroenergetycznej. Na realizację przedsięwzięcia strony przeznaczą po 100 mln zł.
Współpraca NCBR i PGE ma na celu zwiększenie poziomu innowacyjności polskiej energetyki w obszarach zdefiniowanych przez koncern energetyczny. W myśl podpisanego dziś przez NCBR i PGE w Warszawie porozumienia z budżetu wartego 200 mln zł będą finansowane prace badawczo-rozwojowe realizowane przez konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorców.
(więcej pod adresem:   http://energetyka.wnp.pl/pge-i-ncbr-dadza-200-mln-zl-na-innowacje-w-energetyce,253272_1_0_0.html)
 
Zmieniony ( 23.11.2015. )
 
Walne ZZPRC wybrało Władze na nową kadencję Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
17.06.2015.

12 czerwca 2015 r odbyło sę Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. Dokonano skwitowania dotychczasowych Władz Zwiaąku a także wyłoniono Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na nową kadencję. Skład Zarządu I Komisji Rewizyjnej zamieszczone są w zakładce "Władze Związku".

Obecnym Władzom przyjdzie działać w trudnym okresie restrukturyzacji PGE  i temu w dużej mierze poświęcone były dyskusje na WZD. Całodniowa dyskusja oprócz wyboru nowych władz służyła również próbie zdefiniowania największych obaw oraz oczekiwań Członków Związku.

 

Zmieniony ( 17.06.2015. )
 
Po WZD Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
08.06.2014.

W piątek  6 czerwca odbyło się Walne Zebranie Delegatów ZZPRC. Zarząd Związku otrzymał od Delegatów skwitowanie za działania w minionym roku, przyjęto część zaproponowanych zmian statutowych. Przedstawiona została informacja na temat bieżących wydarzeń jak również zamierzeń PGE oraz wiążacych się z tym zagrożeń dla Pracowników.

Z uzyskanych informacji wynika , że ZZPRC Elektrowni Bełchatów działa obecnie u 11 Pracodawców. Licznba członków wzrosła w stosunku do roku ubiegłego i wynosi ok 1240 osób.

Strategia PGE obliczona na maksymalizację zysku, także kosztem Pracowników spotkała sie z negatywnym odbiorem wśród delegatów. Zdecydowane działania wobec wszelkich przjawów łamania praw pracowniczych, w tym łamania czy naruszania podpisanych Umów i Porozumień to działania zalecane przez Delegatów na obecne czasy.  

 

Zmieniony ( 08.06.2014. )
 
Rezygnujemy z BHP w Elektrowni? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
16.04.2014.
ImageSkończył się pierwszy kwartał 2014r. Reorganizacja goni restrukturyzację, przed którą ucieka centralizacja. Nowe rozdanie związane z nowym szefostwam grupy jak na razie pracownikom kojarzy sie z nieprzestrzeganiem podpisanych porozumień i ....brakami środków czystości. Uczulamy na to służby BHP oraz zakładowego SIP (społecznego inspektora pracy). Być może to dopiero początek niedostatków, za chwię braknie ubrań roboczych, narzędzi i pracy. Z całą pewnością nie zabraknie  prezesów, dyrektorów i szefów.
Zmieniony ( 16.04.2014. )
 
Praca i wyższe zarobki albo... Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
17.02.2014.

ImagePolacy dokonują wyborów na zasadzie mniejszego zła. Większość establishmentu* politycznego to zgrane, wypłowiałe karty. Cierpimy na brak przywództwa. Stąd niska skłonność do żądania wyższych standardów, rozliczania korupcji, nepotyzmu, nadużyć, wypaczeń. Bezkarność szkodzi dziś Polsce prawie tak, jak kiedyś liberum veto! Czym się to skończyło, wszyscy wiemy!

Patrząc na wysokość skumulowanego bezrobocia ( liczonego jako bezrobocie w Polsce plus liczba rodaków emigrujących za pracą) mielibyśmy ponad pięć  milionów bezrobotnych. Dodajmy do tego tych, którzy mają pracę, ale z zarobkami, które nie pozwalają na utrzymanie się (a na które przyzwala obecny Rząd) a obraz nędzy i rozpaczy będzie prawie pełen. Ta armia zdesperowanych ludzi zmiotłoby każdą władzę! Nieudolność władzy jak dotąd nie spotkała się z odpowiednią reakcją właśnie ze względu na brak „Przywódcy”. Organizowane nawet z olbrzymim poparciem zaczątki buntu społecznego, jak choćby manifestacje z września ubiegłego roku utykają właśnie z tego powodu. Liderzy, którzy pojawiają się na horyzoncie nie mają odwagi przejść do poziomu Przywódcy, brak kontynuacji musi kiedyś się skończyć. Miejmy nadzieję , że nastąpi to zanim jeszcze będzie szansa na pokojowe rozwiązania. Potem poleje się krew…

 * establishment - określenie grupy osób sprawujących władzę, uważanych za ekskluzywną i uprzywilejowaną społeczność, w szerszym znaczeniu elita władzy w każdym kraju. (wg Słownika Języka Polskiego)
Zmieniony ( 17.02.2014. )
 
Pikieta w obronie praw pracowniczych i wolności związkowych. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
24.01.2014.

W dniu 25 stycznia 2014 r. o godz. I200 przed Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie, odbędzie się solidarnościowa pikieta związkowa w obronie Przewodniczącego OPZZ Konfederacja Pracy, kol. Wojciecha Jendrusiaka, zwolnionego dyscyplinarnie z pracy, za działania w obronie praw pracowniczych.

Bełchatów to energetyczna Stolica Kraju. Pracownicy bełchatowskich zakładów pracy, zasługują na szacunek, a nie pogardę pseudo pracodawców. Tym bardziej na ten szacunek zasługują pracownicy bełchatowskiego Szpitala, którego Patronem jest błogosławiony Jan Paweł H, który tak wiele mówił
0 wolnościach związkowych, o prawach ludzi pracy, o solidarności społecznej. Ze względu chociażby na samego Patrona, prawa pracownicze, ani wolności związkowe nigdy nie powinny być naruszane! W związku z zaistniałą sytuacją i butą Dyrektora Szpitala, jesteśmy zmuszeni do podjęcia akcji protestacyjnej w obronie zwolnionego Przewodniczącego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy OPZZ! Chcemy tym samym ostrzec innych nieuczciwych pracodawców iż w demokratycznym Kraju, przynależącym do UE, związki zawodowe nigdy nie pozwolą na łamanie praw pracowniczych i związkowych, za które to prawa ginęli pracownicy w latach zmian ustrojowych.   (Kliknij aby przeczytać całość)

Zmieniony ( 24.01.2014. )
 
Ubezpieczenie Antybiotyk - przypomnienie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
27.11.2013.

ImageKoleżanki i Koledzy przypominamy, że od 15 września w biurze Związku wydawane są Członkom  imienne karty magnetycznene Grupowego ubezpieczenia PZU Antybiotyk,  które zostało wykupione dla Was przez Zarząd Związku.

Działanie Ubezpieczenia rozpoczęło się od 1 października 2013r. Zarząd przestanie opłacać ubezbieczenie dla osób, które nie odbiorą kart do  stycznia.

O szczegółach przeczytasz klikając na link Grupowe ubezpieczenie PZU Antybiotyk

Zmieniony ( 04.12.2013. )
 
Ubezpieczenia Antybiotyk - odbierz swoją kartę! Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
30.09.2013.

Koleżanki i Koledzy! Przypominamy , że w od 15 września  w biurach  Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Elektrowni wydawane są dla Członków Naszych Związków karty magnetyczne w ramach  Grupowego ubezpieczenia PZU Antybiotyk, które zostało wykupione przez Zarządy ww. Zwiazków Zawodowych dla swoich Członków. Prosimy o zgłaszanie się po ich odbiór.

Działanie Ubezpieczenia rozpocznie się od 1 października 2013r.  

O szczegółach przeczytasz klikając na link Grupowe ubezpieczenie PZU Antybiotyk

Zmieniony ( 27.11.2013. )
 
Informacja Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
12.09.2013.

ImageW imieniu Zarządu ZZPRC dziękuję osobom , które zadeklarowały udział w sobotniej manifestacji, równocześnie informujemy , że w związku z tym, że liczba osób zdeklarowanych przekracza już zaplanowaną ilość kończymy zapisy na wyjazd.

Wyjeżdżających z nami proszę o zabranie ze sobą kanapek, ciepłych napojów i okryć przeciwdeszczowych (na wszelki wypadek).

Zmieniony ( 12.09.2013. )
 
Ogólnopolskie Dni Protestu Warszawa 11-14 września 2013r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
07.09.2013.

Image
W związku z organizowanymi przez trzy Ogólnopolskie Centrale Związkowe - Dniami Protestu w dniach 11-14 września br. w Warszawie, Porozumienie Związków Zawodowych Pracowników Elektrowni i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów "MIEDZA", informuje pracowników bełchatowskich zakładów pracy oraz mieszkańców regionu bełchatowskiego, że w dniu 14 września br. organizuje wyjazd do Warszawy. Wszystkim tym, którzy mają dość zaciskania pasa, którzy przeciwstawiają się antypracowniczej polityce koalicji rządzącej PO-PSL, którzy nie godzą się z wprowadzeniem niewolniczych zapisów do Kodeksu Pracy, którzy nie chcą pracy aż do śmierci, zapraszamy do wzięcia udziału w manifestacji. Wyjazd autobusów (dla ZZ KWB) nastąpi 14 września br. (sobota) z parkingu przy Hali Sportowej o godz. 6.00. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w organizowanych Dniach Protestu pod hasłem DOŚĆ LEKCEWAŻENIA SPOŁECZEŃSTWA. Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibach związków, łub pod związkowymi numerami telefonów:
•    MZZ "ODKRYWKA" w siedzibą w Rogowcu KWB Bełchatów   tel. 44 737-42-09
•    MK WZZ „SIERPIEŃ 80" KWB Bełchatów                                     tel. 44 737-49-98
•    ZZ "FI" KWB                                                                                  tel. 44 737-48-99
•    MZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów                                   tel. 44 735-10-45
•    ZZPRC Elektrowni Bełchatów                                                      tel.  44 735-10-14

Kliknij aby przeczytać całość

Zmieniony ( 09.09.2013. )
 
Posiedzenie Zarządu ZZPRC Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
02.09.2013.

ImageInformuję iż w dniu 09 września  2013r o godzinie 10.00 w biurze Związku odbędzie sie posiedzenie zarządu ZZPRC.

Andrzej Nalepa

Zmieniony ( 02.09.2013. )
 
Podsumowanie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Zbigniew Michalski   
03.07.2013.
Pomimo konsekwentnego utrudniania nam organizacji protestu przez pracodawców, oraz niektóre „związki zawodowe”?!?!  działające w  Elektrowni, udział w manifestacji wzięła bardzo liczna bo ok. 1500 osobowa rzesza pracowników Elektrowni, Kopalni i Spółek, dodatkowo wsparta przez mieszkańców miasta. Jesteśmy zaskoczeni, że nie było ani jednej flagi  NSZZ„Solidarność”,
„Solidarność 80” , Związku Zawodowego Elektryków  czy Związku Zawodowego Remontów Energetyki.
Czyżby miejscowi „przywódcy” nie zgadzali się z oficjalnym stanowiskiem Przewodniczących „Solidarności” Pana Piotra Dudy  i  OPZZ Pana Jana Guza ???
Na szczęście byli tacy członkowie tych Związków  którzy sprzeciwili się „wodzom”
 i przyszli na manifestację.
Wagę protestu docenili swoim udziałem:
 Przewodniczący WZZ SIERPIEŃ 80 Bogusław Ziętek, Wiceprzewodniczący OPZZ Franciszek Bobrowski, Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce Wacław Czerkawski, Rada OPZZ województwa łódzkiego, KZ WZZ Sierpień 80 Elektrociepłowni Bydgoszcz, Związek Zawodowy Budowlani okręg Łódź, Poseł na Sejm RP ziemi łódzkiej Artur Ostrowski, oraz niektórzy odważni Radni Bełchatowa.
Manifestacja miała swój początek o godz. 12.00 przed Urzędem Miasta
z przemarszem pod Hotel Sport, gdzie odbywało się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE GiEK S.A. i zakończyła się przed siedzibą PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Tam chcieliśmy przekazać petycję przygotowaną przez Związki Zawodowe zrzeszone w porozumieniu „MIEDZA” adresowaną do Prezesa PGE S.A. Krzysztofa Kiliana, na ręce Prezesa PGE GiEK S.A.
Jacka Kaczorowskiego. Niestety petycję musieliśmy przekazać ochronie, która zabezpieczała budynek PGE GiEK S.A., gdyż nikt z zarządzających spółką do nas nie wyszedł (pomimo obecności niektórych). Zaskakującym nas wszystkich był widok roześmianych do łez, wykonujących zdjęcia telefonami komórkowymi niektórych pracowników „Gieksy”, którzy zrobili sobie przerwę w pracy by upamiętnić widok zza ich okien.         
Takie zachowanie może świadczyć o braku kultury osobistej i szacunku dla tych, którzy przyczynili się swoją pracą do tego, by oni  mogli w tym budynku pracować. Żenującym jest fakt, że ci ludzie do niedawna byli pracownikami Elektrowni i Kopalni Bełchatów.
Manifestacja miała na celu pokazanie pracownikom, oraz mieszkańcom miasta, że jesteśmy przeciwko:
  • bezrobociu,
  • niskim płacom,
  • umowom śmieciowym
  • redukcji zatrudnienia
  • degradacji regionu Bełchatowskiego
  • niekorzystnym zmianom w Kodeksie Pracy
 Nasze obawy zostały potwierdzone słowami Prezesa PGE GiEK S.A. Jacka Kaczorowskiego wyrażonymi w wywiadzie do Dziennika Łódzkiego  z dn. 28 czerwca 2013 r. oraz w „Faktach” z dn. 3.07.2013r
cyt. „ – żeby ten biznes prowadzić rentownie, z możliwością inwestowania, musimy się restrukturyzować. Chcemy utrzymać miejsca pracy, nawet jeśli za mniejsze pieniądze, ale  z pełnymi świadczeniami dla pracowników.”

My nie zamierzamy przyglądać się tak prowadzonej przez PGE S.A. polityce optymalizacji zatrudnienia, poprzez wydzielanie pracowników Elektrowni do Oddziałów Spółki, czy transferowaniu ich do Spółek zależnych. Nie ma też naszego przyzwolenia na obniżanie, czy zamrażanie wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej PGE GiEK S.A. Zwracamy się również z apelem do pozostałych związków zawodowych działających w Elektrowni, aby nas nie krytykowali i nie zaciemniali prowadzonej wspólnie z Zarządem  „Gieksy” polityki PGE.
 Manifestacja pokazała jak  rozbieżna może być polityka związkowa niekoniecznie związana z ideą Związku Zawodowego i jego celami statutowymi.
Cele te zostały sprowadzone do prywatnych partykularnych interesików.
Zmieniony ( 03.07.2013. )
 
Dziękujemy Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
01.07.2013.

W czwartek 27 czerwca odbyła się w Bełchatowie zorganizowana przez Związki Zawodowe skupione w Porozumieniu Związków Zawodowych „Miedza” zapowiadana wcześniej  manifestacja.  Wzięło w niej udział ok. 1500 uczestników. Chciałbym podziękować Koleżankom i Kolegom, którzy pomimo przeciwności i obaw wzięli udział w  niej udział.

Szczególnie dziękuję za poparcie, Koleżankom i Kolegom z organizacji , których lokalni szefowie związków byli przeciw lub nie poparli protestu. Dziękuję w imieniu organizatorów także tym Uczestnikom protestu, którzy przyjechali do nas z innych miast, pomimo odległości widać bliskie są Im nasze wspólne postulaty.

Tylko wspólnie tworzymy siłę , która może obronić nasze interesy. Wielkie dzięki dla tych wszystkich , którzy to rozumieją i wzięli czynny udział w proteście.

Kliknij aby przejść do oglądania zdjęć z manifestacji

Zmieniony ( 01.07.2013. )
 
Związki Zawodowe Zapraszają Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
27.06.2013.
 

Związki Zawodowe Zapraszają

Czwartek 27 czerwca 2013r godz. 12.00

Początek pod Urzędem Miasta

Jeśli jesteś przeciwko:

·        bezrobociu

·        niskim płacom

·        redukcji zatrudnienia

·        niekorzystnym zmianom w Kodeksie pracy

nie stój z boku przyłącz się !

·         jeśli chcesz godnej płacy za ciężką pracę

·         jeśli nie chcesz umów śmieciowych

·         jeśli nie chcesz degradacji regionu

·         jeśli nie chcesz aby Twoje dzieci emigrowały „za chlebem”

nie stój z boku przyłącz się !

Weź udział w manifestacji

„Miedza” broni                     „Miedza” chroni

 

Koleżanki i Koledzy, Mieszkańcy Bełchatowa

Ziemia Obiecana. Czyli „Zielona Wyspa” Premiera Tuska  tonie. Gwałtownie spadająca produkcja, utrzymujące się wysokie bezrobocie i niskie płace, oraz zapowiadające się zwolnienia  grupowe w firmach naszego regionu powodują coraz częstsze obawy mieszkańców naszego województwa. Bełchatowskie kolosy energetyczne - Kopalnia i Elektrownia Bełchatów oraz Spółki zależne długo stabilizowały sytuację gospodarczą naszego regionu. Duży ośrodek przemysłowy dzięki stabilnemu zatrudnieniu i solidnym płacom pozwalał funkcjonować  i rozwijać się wielu mniejszym firmom i małym przedsiębiorstwom. Niestety nieudolne, a być może celowe działania Rządu RP, oraz polityka Unii Europejskiej spowodowały to że Region Bełchatowski ma się czego obawiać. Pojawiające się w nim wysokie bezrobocie, szczególnie wśród młodzieży oraz osób w wieku produkcyjnym powoduje coraz częstszą emigrację społeczeństwa do wyjazdu za granice w poszukiwaniu pracy. Młodzież bełchatowska pozbawiona jest możliwości i perspektyw zakładania rodzin i osiedlania się w naszym województwie.

Ta manifestacja ma na celu otworzenia oczu wszystkim tym którym w tym Kraju nie żyje się najlepiej. „CHCEMY PRACY I GODNEJ PŁACY” , „ NIE CHCEMY EMIGROWAĆ, TU SIĘ KSZTAŁCILIŚMY I TU CHCEMY PRACOWAĆ.  Te i inne hasła przyświecać nam będą w trakcie protestu. „WYŚLIJMY TEN RZĄD NA SZCZAW!” Ten Kraj zasługuje na więcej, nasz region węglem stoi, dlatego tym bardziej nie rozumiemy polityki rządzących, którzy swoimi decyzjami z pozycji  warszawskich foteli rujnują Polski Przemysł Energetyczny. Nie chcemy skończyć jak Stoczniowcy, Hutnicy,  czy jak Górnicy ze Śląska, których również chce się pozbawić miejsc pracy a ich rodziny egzystencji.

Obniżki płac lub zwolnienia grupowe to jedyna alternatywa tego Rządu, która jest nam przedstawiana jako lekarstwo na kryzys. Kryzys, którego sprawcy odeszli       z milionowymi odprawami a my mamy być jego ofiarami.

Nie dopuścimy do degradacji Bełchatowa i całego Regionu!!!

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 25 z 55